A jövő papjainak, lelkészeinek milyen kihívások közepette kell majd hirdetniük Isten igéjét

0
1300

A gyulafehérvári papi szeminárium adott otthont a november 11-12. között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet évi találkozójának.

A kolozsvári intézet tanárai Kovács Sándor rektor vezetésével érkeztek Gyulafehérvárra. Az évenkénti találkozás célja, hogy a két intézet elöljárói és tanárai együtt gondolkodjanak, tervezzenek, ugyanakkor lehetőség nyílik egymás problémáinak, sikereinek, örömeinek a megosztására is.

A találkozó első napján Kiss Dénes (BBTE) egyetemi adjunktus, vallásszociológus tartott előadást, amelyben az erdélyi társadalom vallási és kulturális változásait mutatta be az 1990-es évek után. Az előadó reflektált arra, hogy a jövő papjainak, lelkészeinek milyen kihívások közepette kell majd hirdetniük Isten igéjét.

A találkozó második napján a két intézet elöljárói és tanárai a gyulafehérvári kispapokkal együtt a székesegyházban ünnepi laudest végeztek.

A közös imát követően Kovács Gergely érsekkel találkoztak a vendégek és a szeminárium elöljárói, tanárai. A főpásztor bemutatta az érseki palotát, illetve Isten szolgája Márton Áron püspök lakosztályát.

Kovács Gergely érsek örömét fejezte ki a két intézmény régi barátságát illetően, arra bíztatta a két intézmény képviselőit, a jövőben is ápolják a barátságokat, osszák meg egymással tapasztalataikat, meglátásaikat, hiszen ezáltal segíthetik egymás és az intézmények fejlődését.

Forrás: SIS