Cél a Szentírás ismertetése

0
640

A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) vezető tanácsát fogadta november 9-én dr. Kovács Gergely érsek.

A KMB 1994 óta működik a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén, kapcsolatot tartva más egyházmegyékkel is. Fő célja a Szentírás ismertetése, olvasására való buzdítás, annak az életbe ültetése különböző programok, kiscsoportos találkozások által. A programokon gyerekek, az ifjúság, házasok, idősek vesznek részt, akik jobban meg szeretnék ismerni a Szentlélek által sugalmazott szent könyvet.

A főpásztor bátorította és biztatta a vezető tanács tagjait és rajtuk keresztül a KMB minden tagját, hogy még hatékonyabban dolgozzanak és működjenek, hogy Isten szava jusson el minden emberhez, minden keresztény házába. A főpásztor a főegyházmegye támogatásáról biztosította mindannyiukat, biztatva őket a médián keresztüli jelenlétre is. Manapság ez fontos szerepet játszik, jó eszköz a bibliatársulat céljának elérésében.

Forrás: a gyulafehérvári érsekség Facebook-oldala