Fontos, hogy a pap szeresse egyházmegyéjét és legyen elhivatott

Esperességi gyűlést tartottak Buziásfürdőn

0
1339
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

A temesvári, a csanádi és a dettai esperesi kerület papjai november 8-án, kedden a buziásfürdői plébánia és Vodila Szilárd helyi plébános szervezésében 10 órai kezdettel ülésen vettek részt.

A találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Dirschl Johann általános helynök mutatott be, koncelebráltak a három esperesi kerület papjai. Szentbeszédében Kiss Endre meghívott előadó, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet spirituálisa, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója a napi szentlecke alapján hangsúlyozta: fontos, hogy mindenkinek legyen saját feladata, amit méltó módon teljesít.

A szentmisét követően kezdődött a gyűlés, amelyen részt vett Pál József Csaba temesvári megyés püspök. Elsőként a jelenlévők Kiss Endre spirituális előadását hallgatták meg, amelynek címe Az egyházmegyei papi lelkiség volt.

A három részre tagolt előadás központi témája az egyházmegye, a lelkiség és a papság volt. Majd mindhármat egybekapcsolva az előadó kifejtette, milyen kell legyen korunk egyházmegyés papjainak a lelkisége. „Papi lelkiségről a zsinati dokumentumok is beszélnek, azonban az egyházmegyei papi lelkiség kifejezéssel először Ferenc pápánál találkoztam” – mondta Kiss Endre spirituális, aki a továbbiakban az egyházmegyei papi lelkiség négy fontos alappilléreként említette az Istenhez, a főpásztorhoz, az egyházmegyéhez és a hívekhez való közelséget. Mindezekről a II. vatikáni zsinat Optatam totius kezdetű, a papképzésről szóló dekrétumában is olvashatnak az érdeklődők. Ugyanakkor az előadó hangsúlyozta, mennyire fontos a papi közösség, amely meg tudja erősíteni a lelkipásztorokat hivatásukban. Kiss Endre spirituális fontosnak tartja azt, hogy a mai papok missziós lelkületűek legyenek, illetve ébresszék fel magukban ezt a lelkületet, ne hanyagolják el a hitéletüket, törekedjenek inkább a minőségi, igényes papi életre, mert a „jó papi együttműködés az egyházmegye működésének az alapja”. „A mai papoknak tudatosítaniuk kell önmagukban, hogy a szentségen alapuló testvériséget kell megerősítsék, nem pedig a saját akaratukon alapuló életet. Fontos, hogy a pap szeresse egyházmegyéjét és legyen elhivatott. A lelkiségben nagyon fontos, hogy tudjunk bízni a Szentlélek segítségében” – fogalmazott a meghívott előadó.

Az ülés keretében a továbbiakban megvitatásra kerültek egyéb pasztorális és adminisztrációs témák is. A találkozó az Úrangyala imával zárult.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája