Megszentelődni, családjainkkal együtt

0
1255
Böjte Csaba a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban tartott szentmisén. Fotó: Albert Levente/3szek.ro

A családokért és a családfákért nagyszabású, egy hónapos imalánc vette kezdetét november első csütörtökjén a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a međugorjei imacsoport szervezésében, amely imaláncba portálunk is aktívan bekapcsolódik a videók közzétételével. Az ünnepi szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes mutatta be Ilyés Zsolt plébánossal és Sánta Pál illyefalvi plébánossal együtt. A Mária Rádió élőben közvetítette a szentmisét és az utána következő szentségimádást, rózsafüzérimát.

A szentmise elején Ilyés Zsolt, a Szent József-templom plébánosa köszöntötte Böjte Csaba ferences szerzetest, aki Regina nővér meghívására érkezett Sepsiszentgyörgyre, megnyitni a négyhetes imaláncot a családokért. Arra biztatta a jelenlevőket és a hallgatókat, hogy minél többen kapcsolódjanak be az imaláncba, hisz egyedül nem lehet üdvözülni. „Csak együtt, családjainkkal együtt tudunk megszentelődni vagy süllyedni a bűnben. Nagyon fontos ez az imádság” – hangsúlyozta. A perselyezést Böjte Csaba gyermekotthonai támogatására ajánlotta fel.

A prédikációban Böjte Csaba ferences szerzetes kifejtette: úgy gondolja, hogy világunkban legnagyobb probléma a bűn. Harminc év alatt több mint hatezer gyermeket fogadott be, és szomorú szívvel mondta, ha megvizsgálja, hogy ki miért került gyermekotthonba, akkor valahol ott van a tízparancsolat valamelyikének a megszegése, a bűn. A bűnhöz kétféleképpen lehet hozzáállni: miként Júdás, aki önkezével vetett véget életének, és miként Mária Magdolna, akit bár tisztátalan asszonynak nevezett a Szentírás, sírva, alázattal leborult Jézus lábához, hozzá menekült és belőle az egyház szentje lett. Mária Magdolnát a bűnbocsánatban, az engesztelésben követnünk kellene. Ritkán beszélünk a bűnről, hogy milyen károkat tud okozni az életünkben, hogyan támad a gonosz lélek, aki az Úr Jézust is megkísértette.

Böjte Csaba szerint a mai embernek nagy szüksége lenne a lelki újjászületésre, mivel olyan terheket hurcolunk magunkkal, amik alatt görnyedezünk. A gyógyulást azzal kellene kezdenünk, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat – figyelmeztetett. Az egyház öt lépcsőfokot ajánl a sikeres szentgyónáshoz.

Mindenekelőtt a lelkiismeret-vizsgálatot: nézzek szembe magammal. Ha nagyjából tisztában vagyok magammal, akkor jön a bűnbánat: mennyi kárt, fájdalmat okoztam környezetemnek s magamnak is bűneimmel. De nem elég a bűnbánat, jön a harmadik lépcsőfok: az erős fogadás, döntés a jó mellett. Majd jön a negyedik, amikor keresek egy jó szakembert, és elmondom szentgyónásban, hogy mi van bennem. Az ötödik lépcsőfok az elégtétel. A pap szokott adni elégtételt, ami nem büntetés, hanem gyógyszer.

A szentgyónás lépcsőfokainak ismertetése közben megtörtént, megható és tanulságos élettörténetekkel támasztotta alá mondanivalóját. Tanácsokat is adott: arra kell megtanítani a gyermekeket, hogy küzdeni kell a másikért, ne engedjük el egymás kezét! Ne leselejtezzük egymást, hanem tegyünk meg mindent, hogy a másik talpra álljon. Meg kell mutatni, hogy van megoldás, nemcsak a verekedés, a civakodás, a válás. Nem az a dolgunk, hogy egymást elítéljük, hanem Jézus Krisztus példájára merjünk egymásért áldozatot hozni, zarándokként útra kelni, és akkor gyógyulni fog családunk – összegzett Böjte Csaba szerzetes.

A szentmise után Bogyó Csilla, az imacsoport tagja ismertette a családfa-imalánccal kapcsolatos tudnivalókat, ugyanis több helyen, több alkalommal is fognak szentmisét bemutatni mindazokért, akik végzik. A tanúságtételek és beszámolók videóit a RomKat.ro, a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, valamint a Mária Rádió Erdély Facebook-oldalon lehet követni. A videók hanganyagai reggel fél nyolckor és este negyed tízkor hallhatók a Mária Rádióban. Bogyó Csilla végezetül a jó Isten áldását kérte az imamaratonra.

Forrás, további részletek: Józsa Zsuzsanna/3szek.ro