Akolitussá avatták Gózner Artúrt

0
1365
Fotók: Moldován István

„Vedd az eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál” – ezekkel a szavakkal nyújtotta át Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye főpásztora a paténát és rajta az átváltoztatásra váró ostyát Gózner Artúrnak, akit vasárnap Tasnádon a tíz órai ünnepi szentmise keretében akolitussá avatott.

Az akolitátus állandó liturgikus szolgálat, amellyel az egyház intézményes formában hivatalosan, liturgikus felavatás által megbíz valakit az oltár körüli szolgálatra, az eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatására, betegekkel és szegényekkel való foglalkozásra. Gózner Artúr hitoktató, a Tasnádi Általános Iskola aligazgatója másodéves hallgató az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Váci Egyházmegye Diakónusképző Intézetében. Erdő Péter bíboros, prímás március 20-án, nagyböjt 3. vasárnapján Máriabesnyőn avatta lektorrá. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 2012-ben szerzett hitoktatói diplomát. Pedagógusként és önkéntesként immár tíz éve oszlopos munkatársa a tasnádi plébániának: gyerekfoglalkozások, plébániai hittanórák, bibliatáborok, találkozók, sporttevékenységek, családos programok és lelki napok szervezője, irányítója és lelkes háttérmunkása. Ezentúl, immár még hivatalosabb formában fogja támogatni a pap és a püspök munkáját: az oltár körül végzett szolgálat mellett segít majd áldoztatni, elviszi az oltáriszentséget a betegekhez, de igeliturgiát vagy a hívek közös imádságát is vezetni fogja.

Böcskei László főpásztor beszédében Zakeus meghívását az új akolituséhoz hasonlította. Bár emberi szemmel méltatlanok vagyunk szolgálatába elköteleződni, Isten kegyelmével meg tudjuk tenni azt, ami az ő tervében szerepel. Szükség van elkötelezett emberekre, akik felajánlott életükkel Isten tervét mozdítják elő családjukban és egyházközségükben. Folyamatosan új, mindenki iránt nyitott szívet kérve Istentől vállalkozik Gózner Artúr az örömhír közvetítésére Tasnádon. A templomot betöltő hívek együtt imádkoztak ezen szándékért, ünnepeltek együtt a különleges eseményen és hálát adtak az új akolitusukért.

Czumbil Bernadette