Franz Kett-pedagógiai intézet születik

0
781
A megnyitón. Fotó: Ciucur-Losonczi Antonius

Ahogyan korábban hírt adtunk róla, október 24. és 26. között megnyitó ünnepséget tartottak a nagyváradi püspöki palotában: most már nálunk is működik Franz Kett Pedagógiai Intézet. Bár a kívülállónak egy ideig úgy tűnhet majd, hogy nem hoz jelentős változást mindez, hiszen a képzéseket egyelőre továbbra is Kriszta nővér tartja, a fejlődés lehetősége és jelentősége viszont egyértelmű. Az intézmény és a romániai pedagógusok képzésének történetéről, a rövid és hosszú távú tervekről, a megnyitóról kérdeztük Nemes István nagyváradi hitoktatót, a Franz Kett-pedagógia itthoni vonalának egyik leglelkesebb művelőjét és őrzőjét.

A több napos rendezvényen jelen volt többek közt Kerstin Lermer, a német intézet elnöke, Tomáš Cyril Havel, a cseh intézet elnöke, a magyar Franz Kett-pedagóiát gyakorló oktatók, illetve a magyar pedagógusok számára ugyancsak kedves képző, Eva Muronova, aki, ahogy Nemes István fogalmaz: pedagógiai látást adott a képzésen résztvevőknek. A megnyitóval egybekötött képzés a Franz Kett-pedagógiai összejövetelekre jellemző családias hangulatban zajlott, ahol többek közt a tapasztalatok megosztásáé volt a főszerep. A kezdeti impulzusok után megünnepelték a nyitást, aztán egymás megismerésére tértek rá, hiszen az intézet tagjai eddig két külön csoportban tanultak, így a román és magyar nyelvű csoport egymáshoz közeledése, a közös cél érdekében történő együttműködés külön üzenetjelleggel is bír. Egymás kultúrájának, vallásosságának, személyiségének megismerése volt elsődleges célja ennek a találkozónak, ezt egy különleges foglalkozáson igyekeztek a résztvevők megvalósítani Kerstin Lermer vezetésével: a keresztnevek jelentésének mentén. A későbbiekben a magyar csoport tagjai bemutatták a Boldog Vladimir Ghika vértanú román pap életét, míg román csoporttagok Márton Áron vértanú püspökünk életéről tartottak foglalkozást, ugyanis a példaértékű emberek életrajzának megismerése is része a Franz Kett-pedagógiának. A résztvevők meglátogatták a püspöki palotát, majd másnap végigtárgyalták az intézet alapköveinek legfontosabb kérdéseit.

Együttműködve, Krisztuson keresztül szemlélődve…

Az intézet tagjai javaslatokat fogalmaztak meg az intézet küldetésére, víziójára vonatkozóan, megfogalmazták a vezérlő értékeket, a rövid- és hosszútávú célokat. Mindkét csoport részéről egyértelmű igény, hogy rendszeresítsék a teljes intézetre vonatkozó, tehát közös találkozókat, de ugyanúgy folytatják a saját belső csoportalkalmakat is. A magyar pedagógusoknak rendelkezésére állnak a nyári szakmai találkozók, a belső képzések és a regionális találkozók. Két régióra osztva működnek: vannak nyugat-erdélyi és székelyföldi Franz Kett-pedagógia elveit követő oktatók, akik évente három-négy alkalommal is találkoznak. Hosszú távú terveik között egy marketingstratégiát is megfogalmaztak, majd ezeket a terveket be is mutatták. A későbbiekben Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye püspöke a részt vevő papok koncelebrálásával szentmisét mutatott be, amely egymásnak a Krisztus általi szemlélésének gondolata köré épült: milyennek látom a másikat az emberré lett Krisztus tükrén keresztül? A szentmise után ünnepi esttel zártak, ahol a Franz Kett-pedagógia történetéről esett szó Kriszta nővér bemutatóján keresztül, majd a magyar és a román csoport eddig megtett útjáról készült kisfilmeket mutattak be. Az intézet évkönyvét is bemutatták: ebben azoknak a foglalkozásoknak az anyagát fűzték egybe, amelyek a multiplikátori képzés lezárása után pozitív elbírálásban részesültek. Végül, egymás megismerésének a jegyében, a csoportok tagjai saját népviseletükbe öltözve tanultak magyar, román és bajor táncokat. Az utolsó nap a jövő felé tekintés jegyében zajlott: Kriszta nővér a Csomóoldó Boldogasszony kapcsán tartott előadást. A résztvevők azt tudatosították magukban, hogy a minden síkon történő együttműködésben vannak még csomók, de a közös célra, egymásra és Istenre tekintve ezek kibogozhatóak. Végül kiértékelték a közösen töltött napokat, majd feltöltődve, új értékekkel gazdagodva, hálás szívvel és a folytatásba vetett reménnyel tért mindenki haza.

A találkozón egyelőre az alapokat fogalmazták meg Nemes István elmondása szerint: a német intézet példáját véve alapul szeretnék elérni, hogy teljesen nyitottan, átláthatóan és demokratikusan működjön az itthoni szervezet is. A csoportbeszélgetések során tulajdonképpen egyfajta közvéleménykutatást folytattak: megszülettek a működési alapelvek és az ezek megvalósulására alkalmas módozatok. Ebből születik majd egy írott anyag is, amelyet a csoportvezetők (a World Café asztal felelősei) készítenek el: ez képezi majd az éves tervek alapját, illetve a négy-hat éves jövőtávon belüli irányok alapját is. Ebben nyilván szó esik kurzusokról, amelyek megtartására nálunk egyelőre csak Kriszta nővér jogosult, de a cél az, hogy rövid időn, lehetőleg egy éven belül már mások is tudjanak képzéseket felkínálni. Fontos pont a pedagógiához szükséges anyagok biztosítása, egy kisbolt működtetése is tervben van éppen ezért, ahonnan megrendelhetőek a természetes, finom alapanyagokból készült speciális segédeszközök. Újabb cél az évkönyv rendszeres kiadása olyan formában, amely elméleti megfontolásokkal és foglalkozásokkal egyaránt segíteni tudja a gyerekek nevelését, a pedagógia művelését az óvodákban, iskolákban. Hiszen a végső cél az, hogy ez a pedagógiai gondolkodásmód a konkrét pedagógiai munkát segítse, gazdagítsa, megerősítse és elősegítse a vallásos életre, hitéletre való nevelést, a hitben való elmélyülést és az Isten megtapasztalásához való közelebb jutást egy szemlélődő magatartásnak a kialakítása révén. Világos stratégiát is igyekeznek megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy konkrétan kiket is céloznak meg, milyen képzések, milyen típusú alkalmak által szólítják meg őket, milyen nevelési irányokat akarnak erősíteni. Tehát további találkozókat fognak tartani online és személyesen, amelyeken a még válaszra váró kérdésköröket átbeszélik. Az érdeklődő pedagógusoknak szánt bemutatók, módszertani körök folytatódnak, hogy közelebb hozhassák ennek a pedagógiának a lényegét mindenkihez, aki az oktatás terén fejlődne. Találkozók ezek, amelyen az értelemkeresésé, a személyes és istenkapcsolaté a főszerep szimbólumok útján.

A cél: a jövő alapjainak lerakása…

A romániai Franz Kett-pedagógiai képzés Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővérnek köszönhetően honosodott meg a kilencvenes években. Neki köszönhető elsősorban az, hogy sokan, köztük a kérdéseinkre válaszoló Nemes István hitoktató is megismerhette ezt a fajta pedagógiai perspektívát. 2015-2016-ban indult el egyfajta mozgalom Romániában: a hitoktatók szerettek volna a valláspedagógiában újítani, modern irányokba terelni és terelődni, ekkor került be a hitoktatók látókörébe a Franz Kett-pedagógia, miután Ozsváth Judit, Benedek Ramóna és Nemes István hitoktatók részt vettek egy pécsi képzésen. Ott magával Franz Kett-tel is megismerkedtek a romániai pedagógusok, ezután már gyakorlatilag egymást követték az újabb képzések Nagyváradon, Csíkszeredában és Pécsen is: kapcsolatok alakultak ki és formálódott egy lehetséges szisztematikus képzésnek a gondolata. A nagyváradi püspökség segítségével pályáztak a Renovabis Alapítványnál, de támogatta őket az augsburgi püspökség is: 2018 elején jóváhagyták a projekt finanszírozását Németországban, és a nemzetközi együttműködés eredményeként megszületett a szisztematikus képzési projekt, az országból hatvan pedagógust érintett, akik felvételiztek erre a képzésre: harminc román, huszonöt romániai magyar és öt magyarországi résztvevő. Sipos Edittel ugyanis létrejött egy megegyezés (ő tartotta a pécsi képzést), azaz amennyiben szisztematikus képzés indulna Romániában, abba magyarországiakat is bevonnak majd.

A projektnek 2018-tól 2020-ig kellett volna tartania, a koronavírus-járvány miatt azonban 2021-ig húzódott el, a magyar nyelvű csoport viszont már 2020-ban befejezte a képzést, ami egy báziskurzusból és egy multiplikátor-kurzusból állt, összesen öt modulból. A magyar pedagógusoknak cseh oktatók tartották a kurzusokat. A román csoport részben a Iași-i és bukaresti egyházmegyék katekétáiból, óvónőiből állt, részben pedig brassói világi pedagógusokból. Őket gyakorlatilag a német nyelvterület majd’ minden sarkából származó (német, osztrák, svájci) oktatók képezték, ők is ugyanazt a kurzussorozatot végezték el, mint a magyarok. Ez a projekt volt tulajdonképpen a Romániai Franz Kett Pedagógiai Intézet születésének a melegágya. Jelentős továbblépés, haladás ez, hiszen ez a pedagógia olyan szemlélettel rendelkezik, amit nem lehet csak azáltal elsajátítani, hogy az oktató eljár egy-két kurzusra, megfigyel néhány témakört, amit utána a gyakorlatba ültet a maga munkájában, hanem van mögötte komoly filozófiai, teológiai, didaktikai és pedagógiai háttér, ami csak rendszeresen megszervezett képzések során sajátítható el.

Jelenleg a romániai intézet azokból a tagokból áll, akik elvégezték az előbb említett kurzust és a saját személyes előrehaladásuknak megfelelően igyekeznek is gyakorolni, művelni mindennapi hivatásukban ezt az oktatási látásmódot. Ők azok, akik szeretik és hisznek ennek a pedagógiának a módszereiben, éppen ezért igyekeznek is ezeket továbbfejleszteni. A konkrét képzés fejlesztésének egyelőre a feltételei teremtődtek meg, azaz a németországi forrással és a többi, más országbeli hasonló intézetekkel együttműködve egyelőre az a cél, hogy a Romániában már fokozattal rendelkezők eljussanak a képzői státuszig. A cél, hogy pár éven belül elérjék: legyenek olyan pedagógusaik, akik már nemcsak tematikus képzéseket, bemutatókat tudnak tartani, hanem mindehhez mélyebb elméletet is hozzá tudjanak adni. Azt, hogy mikor érik el a romániai pedagógusok képzettségben azt a szintet, hogy ők maguk is szisztematikus képzéseket tarthassanak, a német intézet állapítja meg, és ő ad elismervényt szakképesítésükről.

Mindenképpen fejlődés, hogy egy éven belül már több oktató lesz, aki képzési lehetőséget tud felkínálni és népszerűsíteni tudja a Franz Kett-pedagógia perspektíváját. Ugyanakkor ennek a pedagógiának a hitelességét ez az intézet tudja igazolni: tehát, aki mögött ott áll ez az intézet, az elmondhatja magáról, hogy hitelesen műveli ezt a pedagógiai látásmódot. Ennek a hitelességnek, szakmaiságnak és elsősorban a pedagógia spiritualitásának és szellemiségének a megőrzése, ápolása és fejlesztése a romániai intézet legfontosabb feladata, illetve az, hogy közösségbe és nem feltétlenül intézményes keretek közé gyűjtse és bontakoztassa ki szellemiségében mindazokat, akik valamilyen szinten művelik ezt a pedagógiát mind kezdő, mind haladó fokozaton, de akár képzői minőségben is. A hiteles, Franz Kett-pedagógiát művelő oktatókat gyűjti tehát össze az intézet, ugyanakkor cél az is, hogy minél több írott anyagot és minél több, padlóképek előállításához szükséges anyagot tudjanak biztosítani a pedagógusok számára, valamint, hogy bátorítsák őket a kipróbálásra, az elindulásra, hogy lehetőséget kaphassanak a Franz Kett-pedagógiában való elmélyülésre.

Ez a neveléstan Franz Kett német pedagógus nevéhez fűződő valláspedagógiai gyakorlat, 1998-tól értelemorientált, egységes pedagógiaként tartják számon. Franz Kett és munkatársai 1976-ban mutatták be az új módszert, azóta is fejlesztik, gazdagítják. A szerző a gyakorlatból, a gyerekekkel való foglalkozásokból, az általa pedagógusoknak tartott továbbképzők eredményeiből folyamatosan inspirálódott és inspirálódik. Mi az ember és mivé kell válnia? Miben áll beteljesülése? Franz Kett szerint az ember test-lélek-szellem egysége, kapcsolatban áll kortársaival, környezetével, állandóan fejlődik, és Istenben van abszolút értelem- és létalapja. A keresztény isten- és emberképből levezetett alapelvek ennek a pedagógiának az alapelvei, éppen ezért nyitott, folyamatosan fejlődő kezdeményezésként tekinthető.