Preszemináriumi találkozót tartottak Székelyudvarhelyen

0
685
Fotók: András István és Ilyés Lehel

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium adott otthont az idei preszemináriumi találkozó őszi alkalmának. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, valamint a nagyszeminárium elöljárói: András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Kiss Endre spirituális, illetve Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály-iskoláért felelős plébános, Kovács József, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum iskolalelkésze, Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa, Simon Imre, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes-líceum iskolalelkésze, Tuzson Attila, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas-líceumban működő osztályok iskolalelkésze látogatta meg az egykori székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium jogutódját, a Tamási Áron Gimnáziumot.

A találkozó első napján, október 18-án a preszeminárium hivatásgondozó csoport közös előadáson vett részt a gimnázium Baróti Szabó Dávid előadótermében, ahol Török Edith M. Tarzícia nővér, Nagy Hajnal hitoktató és Ilyés Lehel iskolalelkész közösen mutatták be a gimnáziumban működő teológiai osztályokban történő hitoktatás, nevelés és lelki kísérés folyamatát. Az oktatás mellett beszámoltak a közös lelki élményekről, tapasztalatokról, valamint a bentlakásban történő lelki kísérés lehetőségeiről. Az egybegyűlteket Laczkó György igazgató köszöntötte, aki röviden felvázolta a nagy múltú intézmény történetét, amely szorosan összekapcsolódott alapításától kezdődően egészen napjainkig az egyházzal. A bemutatás után az érsek reflektált az elhangzottakra, kiemelve egy-egy értékes kezdeményezést, megköszönve a hitoktatók és az iskolalelkész szolgálatát, munkáját.

Ugyancsak az első napon a hivatásgondozó csoport a Szent Miklós-plébánián közösen reflektált az elmúlt időszakra, annak megvalósításaira, ugyanekkor az idén kinevezett iskolalelkészek beszámoltak első tapasztalataikról. A szemináriumi elöljárók kezdeményezésére a jelenlévők közösen terveztek, a lehetőségeket kutatva a jövőbeni közös programokkal kapcsolatban, amelyeket olyan fiatal középiskolások számára terveznek, akik papi hivatást éreznek a lelkükben, illetve érdeklődnek a papi hivatás iránt.

Október 19-én, szerdán Kovács Gergely érsek Márton József főesperessel, a nagyszeminárium elöljáróival és az iskolalelkészekkel közösen szentmisét mutatott be a Tamási Áron Gimnázium diákságának és tanárainak jelenlétében a Szent Miklós-plébániatemplomban a papi hivatásokért. Délelőtt a főpásztor találkozott a gimnáziumban tanuló katolikus lányokkal, majd a városban tanuló katolikus fiúkkal. Mindkét eseményen a gimnázium két végzős diákja, Szász Ágnes és Gál Tamás tolmácsolta a diákok előzőleg megfogalmazott kérdéseit. A találkozók második részében az éppen aktuálisan felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt Kovács Gergely érsek, kötetlen, barátságos hangulatban zajlott az alkalom. Mindkét találkozó közös imával és főpásztori áldással zárult.

A két találkozó között a főpásztor a preszeminárium csoport papjaival meglátogatta a gimnázium tanári karát. A közös alkalom kezdetén Laczkó György igazgató és Bekő Melinda igazgatóhelyettes köszöntötte a tanári kar nevében a vendégeket. A biztató és bátorító gondolatok mellett a főpásztor szívből jövő háláját is kifejezte a pedagógusoknak hivatásuk szeretetteljes szolgálatáért, áldozatos munkájáért. Jó volt megtapasztalni, ahogyan a különböző felekezetű pedagógusok közösen imádkoztak együtt az érsekkel munkájuk gyümölcseiért, majd a főpásztor a személyes találkozás végén áldást adott a jelenlévőkre.

A nap legszívmelengetőbb mozzanataként az előkészítő osztályt látogatta meg a gyulafehérvári érsek Nagy Hajnal hitoktató és Ilyés Lehel iskolalelkész kíséretében, ahol a gyerekek pillanatokon belül körbevették a főpásztort, kezet nyújtottak neki, bemutatkoztak, csodálkozó vágyakozással megérintették a mellkeresztjét és kötetlenül, tiszta gyermeki őszinteséggel, megfoghatatlan bizalommal beszélgettek vele. A találkozó közös ünnepi ebéddel zárult a Szent Miklós-plébánián, ahol házigazdaként Márton József főesperes-plébános vendégszeretetét élvezhették a résztvevők.

Ilyés Lehel iskolalelkész

Forrás: seminarium.ro