Máriához fohászkodva, de Jézusra figyelve

0
903
Fotók: Teleki Adorján

Ünnepélyes áhítatra érkeztek a hívek a kovásznai Szent István király templomba, ahol rég nem látott hívek sokasága gyűlt össze október 15-én, szombaton. Éppen hat éve annak, hogy az előző kovásznai plébános, Péter Arthur indítására elkezdődtek a Mária-áhítatok, amelyek napjainkban is tartanak, minden hónap harmadik szombatján.

Az áhítat kezdetén tartott szentségimádáson a Gyimesekből érkezett Gyimes-völgyi Rózsafüzér Társulatok csoportja imádkozott és énekelt, a szentmisét Vass Nimród-István, gyimesfelsőloki plébános mutatta be Mihály Imre zágoni plébános koncelebrálásával.
„Üldözések voltak, vannak és lesznek, de ne essünk kétségbe, hiszen tudjuk, hogy a Szentlélek majd abban az órában megtanít minket, hogy mit kell mondanunk. Emlékezzünk a szűkszavú, korábban ingatag halász, Péter szavaira a főtanács előtt, milyen lehengerlően beszélt, hogyan védte meg Jézust és a hitet, s szabadon is engedték a fogságból. De vajon mit kell mondanunk, tennünk ma? Szent Domonkos az albiak eretneksége ellen segítséget kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért. A gyökereiben már a sivatagi szerzeteseknél, remetéknél meglévő ismétlődő imaforma általa indul elt nagy hullámban, Máriához fohászkodva, de Jézusra figyelve. Aztán a törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.), amit az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonított. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta, amikor zajlott a harc” – magyarázta homíliájában a szónok. Elmondta: az egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben a folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta, ahogy Szent II. János Pál pápa írja: „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”.

A gyimesfelsőloki plébános hozzátette: ma mégis sokan a régi idők imamódjának tartják a rózsafüzért, pedig sajnos mindennapjaink része a szenvedés, a halál megtapasztalása is, keresztény hitünk meg ráirányítja a tekintetünket a túlvilági életre, az üdvösségre, a dicsőségre is. „Mi mást, mint éppen ezeket szemléljük, ezeken elmélkedünk a rózsafüzér imádkozásában, Jézus földi életének jelenetein keresztül” – fűzte hozzá Vass Nimród-István. A szentmise után a Gyimes-völgyi rózsafüzér-csoport és a jelenlevő hívek Mátyás Károly, kovásznai plébános vezetésével elimádkozták az Örvendetes rózsafüzér imádságot, majd gyertyás körmenet zárta az októberi jubileumi Mária-áhítatot, amit ezúttal is közvetített a Mária-rádió, de Facebookon is be lehetett kapcsolódni. A következő alkalmat november 19-én tartják.

A szentmisét IDE kattintva lehet megtekinteni.

Jánó Árpád kovásznai akolitus