Háromszáz éves a medgyesi Báthory István Általános Iskola

0
551

Szeben megye egyetlen önálló magyar iskolája Medgyesen működik. A ferencrendiek a romos épületet újjáépítették és 1722-ben római katolikus elemi iskolát alapítottak. A magyar közösség október 14-15 között sokszínű programmal, több helyszínen ünnepelt.

1721-ben a városi tanács átadta a Cekesen lévő templomot a visszatért ferencrendieknek. A romos épületet újjáépítették és a következő évben, 1722-ben római katolikus elemi iskolát alapítottak, ugyanabban az évben a városi tanács által kiadott okiratban említik a zárda mellett működő iskolát is. Bár az idők során sok változás történt, az iskola megmaradt, ma Szeben megye egyetlen önálló magyar iskolája. A magyar közösség számára ez a tény, ez az évforduló nagyon fontos, ezért október 14-15 között sokszínű programmal, több helyszínen ünnepeltek. Volt ökumenikus istentisztelet és szentmise, ünnepi beszédek, kóruselőadás, a tanulók műsora, néptánc, rajzkiállítás, régizene koncert, könyv-, dokumentumfilm bemutató, megemlékezés, emléktábla leleplezés, véndiák- és szüreti kosaras bál, nem utolsó sorban pedig ünnepi hangulat.

Október 15-én az ünnepségekbe ferences vendégek is bekapcsolódtak. Babota Tibor plébános mellett Urbán Erik ferences elöljáró is szólt az ünneplőkhöz, felidézte a ferences emlékeket és biztatta a szórványban a megmaradásért küzdő, identitásához ragaszkodó közösséget.

 Urbán Erik OFM beszéde

Reményik Sándor, neves erdélyi költőnk gondolatait kölcsönzöm:„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,/És áhítattal ejtsétek a szót,/A nyelv ma néktek végső menedéktek,/A nyelv ma tündérvár és katakomba,/Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!”​Az erdélyi ferencesek medgyesi első letelepedése a 16. század elejéig nyúlik vissza, majd a második 1721. november 19-én történt, amikor a városi tanács átadta a Cekesen lévő templom és kolostor épületét Szent Ferenc fiainak. A testvérek a romos épületet újjáépítik és a következő évben, 1722-ben római katolikus elemi iskolát alapítottak. A városi tanács 1722-ben kiadott okiratában is említés történik a kolostor mellett működő iskoláról. A források szerint az itt álló iskola történetét, működését ettől az évtől tartjuk számon, azaz alig egy hónap híján kerek 300 éves az a bölcső, amely a több évszázad viharos történései ellenére is, kitartóan ma is áll, és szolgál, itt a mindenkori szórványban, erősítve az elődök, a jelen, és a jövő nemzedékének mélyen és erős gyökerekbe kapaszkodó kulturális és nyelvi identitását.​ Már az újraalapítás utáni évtizedektől kezdődően a kolostor jelentős szereppel bír a város és a környék katolikus oktatásában. Az idők során számos változás történt a város, a vallási élet vonatkozásában, az iskola azonban megmaradt, és még ma is áll. Beszédes nemcsak az évforduló száma, hanem a környezeti hatások ellenére való élni és megmaradni akarás is! 300 év!!! Régi álma valósult meg az Erdélyi Ferences Rendtartománynak azzal, hogy iskolákat alapíthatott azokban a nem éppen kedvező időkben, de annál nagyobb szolgálatot téve a hívek körében, olykor az iskola megmaradásáért a felekezeti hovatartozást is figyelmen kívül hagyva. A fennmaradt levéltári forrásokban többször is megjelennek az iskolaügyekről szóló bejegyzéseknél az anyagi gondok, a tanulók létszámának a csökkenése, a tanerő hiánya. Ugyanakkor e küzdelmek a meg- és fennmaradásért erőt is adtak a tanító ferences testvéreknek, hogy amit tesznek és amiért küzdenek, az jó és érték a nemzeti és vallási kisebbség számára. Mindemellett a testvérek igyekeztek az állami iskolákban is hitoktatói munkát végezni, hogy valláserkölcsi nevelésben részesüljön a tanuló ifjúság. Egy ferences alapítással rendelkező iskola mind a tanároknak, mind a diákoknak biztosítani és átadni akar. Ezen értékek között találjuk a természet szeretetét és annak védelmét, a kapcsolat kialakítást másokkal, kapcsolatot a szentháromságos egy Istennel, kapcsolatot önmagunkkal. Összességében ezen pedagógiai irányvonalak lehetővé teszik a keresztény és ferences értékek átadását az egyes tanulók számára úgy közösségben, mint fizikai, lelki, társadalmi és szellemi szinteken, közben pedig figyelve a személyre szabott nevelésre is. Annak ellenére, hogy napjainkban nem egy ferences fenntartású intézményről beszélünk, hiszem, hogy az alapítási szellem, lelkiség, a szomszédos kolostor és templom épülete a Szent Ferencre jellemző csendes alázattal emlékezteti és sarkallja a tanári és diák közösséget a fent említett értékek szemelőtt tartására, annak minél gyakorlatibb megélésére.​Zárásul ugyancsak Reményik Sándor költő szavait kölcsönzöm: „Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven” – ismétlem, és kérlek, tisztelt ünneplő közösség: ápold, add tovább és gondozd híven, hogy a következő 300 év alapja a mai ünnepből kiindulva szilárd alapokon állhasson, hogy majd emlékezhessen és ünnepelhessen az utánunk jövő nemzedék is! Szent Ferenc atyánk közbenjárására adjon az Úr újabb és újabb fennállási évfordulót ünneplő közösségi alkalmakat, erőt és kitartást a keresztényi elvekben, a nemzeti hovatartozásban, élni akarásban, megmaradásban! Isten áldjon és óvjon mindannyiunkat!