Emlékművet áldottak meg Dognácskán, a bányászat 300. évfordulóján

0
463

Dognácskán a helyi német lakosok betelepülésének 300. évfordulója, a falu újjászületése, valamint a bányák és kohók újranyitása alkalmából rendeztek ünnepséget a Bánsági Hegyvidéki Német Kulturális Napok elnevezésű rendezvénysorozat keretében, a helyi Német Demokrata Fórum kezdeményezésére.

Az ünnepség a Német Demokrata Fórum dognácskai székházának udvarán tartott megnyitóval, valamint az ausztriai Böheimkirchenből, Temesvárról, Resicabányáról és Nándorhegyről érkezett vendégek fogadásával kezdődött. A felszólalók között volt Erwin Josef Țigla, a Bánsági Hegyvidéki Német Demokrata Fórum elnöke, Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke, a dognácskai római katolikus közösséggel kapcsolatban álló Böheimkircheni egyházközség küldötte, Lothar Nikolaus, a Dognácskai Német Demokrata Fórum elnöke és Remus Rof helyi polgármester.

A megnyitót követően a dognácskai Bányászati és Tűzoltó Múzeumot lehetett körbejárni, amelyet augusztus 14-én a Német Fórum helyi székházában avattak fel.

A vendégek megcsodálhatták a dognácskai bányászat, ipar, közigazgatás, közösségi élet és a katolikus keresztény hit múltjából származó történelmi értékű kiállított tárgyakat. Innen az összes jelenlévő vendég a helyi bányászok és tűzoltók védőszentjeit, Szent Flóriánt és Szent Borbálát ábrázoló zászlókkal átvonultak a római katolikus templomba, ahol Ebenspanger Ferenc helyi lelkipásztor imát mondott és megáldotta a templom udvarán újonnan felállított jubileumi emlékművet, amely Lothar Nikolaus, Klaus Mihnea és Dorin Dragomir közreműködésével valósult meg, és a település német katolikus bányászainak és fémmunkásainak 300 éves történetét jelzi.

Román és német nyelvű szentbeszédében a plébános felidézte a telepesek kemény munkáját, akik az elsők között templomot építettek, ahol részt vehettek a szentmisén, megkeresztelhették gyermekeiket és Isten előtt házasodhattak. A lelkipásztor kérte a jelenlévőket, hogy imádkozzanak értük, mert nehéz időkben és körülmények között áldozatkészen munkálkodtak azon, hogy a keresztény hitet átadják a mai nemzedéknek. Az ünnepség keretében a böheimkircheni küldöttség jelképes ajándékot adott az ünnepi szónoknak: egy új német nyelvű misekönyvet a dognácskai templom számára. Erwin Josef Țigla emlékplakettet adományozott a múzeum és az emlékmű kezdeményezőinek.

Ezt követően a helyi kultúrotthonban zenés programot tartottak, amelyen resicabányai és temesvári meghívottak vettek részt: az Enzian német néptáncegyüttes, a Franz Stürmer kórus, az Intermezzo együttes, valamint Marianne & Petru Chirilovici. Erwin Josef Țigla ebből az alkalomból bemutatta az elsőnapi borítékot és a különleges bélyeget, amely október 7-én, a jubileumi ünnepséget megelőző napon a dognácskai és boksánbányai postahivatalokban feladott összes levélre felkerült. Az ünnepséget agapéval zárták.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája