Rózsafüzérrel Sepsiszentgyörgy körül

0
484

Sepsiszentgyörgyért és a világ békéjéért hirdették meg október 3–7. között az idei Rózsafüzérrel a város körül zarándoklatot katolikus templomaink elöljárói.

A zarándoklatra a járvány miatt két év kimaradás után került sor. Az öt napig tartó rendezvénysorozaton az esti szentmisék prédikációin az örvendetes rózsafüzér öt titkán elmélkedtek és tettek tanúságot papjaink, hogy az ő életükben mit is jelent a Mária-tisztelet, majd a szent kereszt mögött a hívekkel felsorakozva, rózsafüzérrel a kezükben templomtól templomig zarándokolva imádkoztak, a rózsafüzér hónapjában a Szűzanya segítségét kérve a városért, a családokért, a békéért.

Első nap a központi Szent József-templomban Antal Zoltán László, a Szent József-templom segédlelkésze a szentmisén az első titokról, a Szentlélektől való fogantatásról és a Szűzanya alázatáról elmélkedett. Elhangzott többek között: a rózsafüzér kulcs a mennyországhoz. A szentmise után a központi plébániától az őrkői Világ Királynője tiszteletére felszentelt templomhoz vonultak az idősek és fiatalok. Második nap az őrkői templomban Márkus András szentszéki tanácsos a második titok kapcsán Mária Erzsébetnél tett látogatásáról, a szeretetről beszélt, és arról is, hogyan változtatta meg fiatalkorában a katonaságnál töltött nehéz időszakot a rózsafüzér imádkozása. Ezen a napon az őrkői templomtól a Csíki negyedi Szent Gellért-templomhoz vonult az imádkozó tömeg.

Harmadik nap a vértanú püspök emlékére felszentelt templomban Takács Dezső plébános a harmadik titok, Jézus születése kapcsán arra biztatott, hogy a rózsa illatát, azaz a rózsafüzér királynőjének oltalmát próbáljuk árasztani városunkra, annak minden családjára. Kérte, tegyünk meg mindent, hogy mi és gyermekeink is máriás lelkületűvé váljunk, váljanak. A Csíki negyedből hármas-négyes sorokban a hívek az Állomás negyedi Szent Benedek-templomhoz zarándokoltak el.

Negyedik nap az Európa védőszentjének tiszteletére szentelt templomban Hajdú János főesperes a negyedik titok kapcsán – amikor a gyermek Jézust bemutatták a templomban – az engedelmességről és a rózsafüzér imádkozásának erejéről beszélt. Meg arról is többek között, hogy a zarándoklat áldozattal jár, de mindig megvan az eredménye, gyümölcse. Az Állomás negyedi templomtól a Gyár utcai Krisztus Király-templomhoz menetelt az imádkozó sereg.

Az ötödik napon – október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén – Takó István plébános a Krisztus Király-templomban röviden ismertette, hogy a rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját. A domonkosok népszerűsítették a törökök feletti Lepantónál aratott győzelem után, és Szent V. Piusz pápa, domonkos szerzetes rendelte el Győzelmes Miasszonyunk ünnepét. Az ötödik titok kapcsán, amikor a gyermek Jézust a templomban megtalálták, az engedelmesség, a szabadság és a tisztelet kérdéskörét járta körül a plébános. Biztatott, hogy tanuljunk meg egy közösségé válni. A zarándoklat befejező része a Gyár utcától a belvárosi plébániáig tartott, ahol Ilyés Zsolt plébános megköszönte a résztvevők imáit, amelyben városunkért, a békéért és saját szándékra is imádkoztak, hogy nem sajnálták az időt, a fáradtságot. Mint kifejtette, szép tanúságtétel az imádság, de önmagától nem hiteles. Csak akkor lesz hiteles, hogyha a Szűzanya példájára hasonló alázattal, készségesen szolgálunk, ha olyan csendben és erővel tudjuk hordozni keresztjeinket, ahogyan ő tette, olyan szeretettel tudunk egymáshoz fordulni, mint a Szűzanya.

Elmondható, hogy a Rózsafüzérrel a város körül zarándoklathoz estéről estére mind többen csatlakoztak. Minden korosztály képviselve volt, egymásba kapaszkodva segítette a fiatal az idősebbet. Részt vettek az Őrkőn szolgáló Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya leányai is egy-egy kisebb csoport roma gyermekkel, akik kitartóan imádkoztak. Szép tanúságtételként Mária-énekek és rózsafüzér ima töltötte be estéről estére egy-egy városrész útszakaszát. Sokan kinyitották az ablakokat és onnan figyelték az imádkozó tömeget, mások kiálltak a kapuba megnézni, hogy mi is történik. A zarándoklaton résztvevők gazdagodhattak a prédikációkból egy-egy szép gondolattal, a Szűzanya és Jézus életéből vett példázattal. Hitükben megerősödve térhettek haza a sepsiszentgyörgyiek otthonaikba azzal a reménnyel, hogy imáik előbb-utóbb meghallgatásra találnak, égi édesanyánk, a Rózsafüzér Királynője és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárásának köszönhetően.

Józsa Zsuzsanna

Fotó: a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia, Józsa Zsuzsa

MEGOSZTÁS