Közösségépítő zarándoklatra indultak Csíkszentlélekről Máriapócsra

0
829
Fotók: csikszentlelek.ro

Hitüket erősítő három napot tölthettek együtt a csíkszentléleki egyházközség tagjai szeptember 30. és október 2. között. „Keresztény hitünkben való nevelkedés és növekedés a célja mindannyiunknak” – erre buzdította a közösség tagjait Farkas Alajos plébános. A zarándoklatról, az út állomásairól a csíkszentléleki plébánia beszámolóját olvashatják.

Nagykárolyban, az időszakos- és állandó kiállításoknak helyet adó Károlyi kastélyban a történelmi ismertető után láthattuk a Vizsolyi Biblia első kiadásának másolatát.

Máriapócsra érkezve a basilica minorban esti imán, szentségimádáson és virrasztáson imádkoztunk a békéért a kárpátaljai és más vidékekről érkezett hívekkel együtt. Zarándoklatunk második napja a kegyhelyről, a görögkeleti liturgia szépségéről és a könnyező Szűz Mária-ikonról, a hozzá fűződő csodás gyógyulásokról szólt.

A debreceni Déri Múzeumban fényjátékkal kísért bibliai témájú tárlatvezetésen vettünk részt a Munkácsy teremben. A Krisztus-trilógiája egy átelmélkedett szenvedéstörténetet elevenít meg, melynek értelmezését látványos fényjáték segíti.

Kaplonyban Albert Leánder OFM kalauzolt a templomi ereklyék közt és gazdag történelmi múltat dokumentáló szent helyen. A monstrancia, a címerek, az ereklyék, a könyvek, az oltár és a Károlyi nemesi család kriptája hirdetik a gazdag múltat. A ferences templomban ünnepi szentmise keretében adtunk hálát a kapott kegyelmekért, kérve a jó Isten áldását, segítségét.

Köszönjük Hargita Megye Tanácsának a támogatását!

Forrás: csikszentlelek.ro