Gyimesi rózsafüzér-társulatok találkoztak

0
751
Fotók: Tankó Csongor; Berszán Tünde

A Gyimesvölgyi Rózsafüzér Társulatok 14. nagy találkozóját tartották október 2-án, amelynek idén a gyimesközéploki Szent Mária Magdolna plébániatemplom adott otthont, az ünnepi alkalmat a Gyimesközéploki Rózsafüzér Társulat tagjai szervezték.

A délelőtt kezdődő találkozón a plébánia udvaráról Mária énekeket énekelve vonultak a résztvevők templomba, ahol ünnepélyes Mária köszöntőt, majd szentségimádást végeztek. A hálaadó szentmise 12 órától kezdődött. Molnár Mária Ibolya, a gyimesközéploki rózsafüzér társulatok világi elnöknője köszöntötte az egyházközség nevében a jelenlevő társulati vezetőket és tagokat. A szentmise befejezése után a társulatok világi elnöknői számoltak be röviden, hogy az elmúlt egy évben milyen programjaik, alkalmaik voltak. Antal Ibolya számolt be elsőként a munkájáról. Ő fogja össze a Gyimesvölgyi Rózsafüzér Társulatokat és szervezi a zarándoklatokat, vezeti a Mária köszöntőket. A Gyimesvölgyi Nagy Találkozó megálmodója és elindítója volt 14 évvel ezelőtt Tankó Anikóval és sok más társával. Az ő bátorítására alakultak újra az elhanyagolt társulatok, kerültek új, lelkes vezetők. Szintén Antal Ibolyának köszönik a rózsafüzéresek azt a sok szép imát és éneket, amelyeket ma imádkoznak és énekelnek, mert ő szívügyének tekintette, hogy ezeket összegyűjtse és füzet formájában sok társulati tag kezébe adja.

A tavalyi házigazda, Karácsony Anna bükki társulatvezető beszámolóját is meghallgatták a résztvevők, majd Imre Emma társulatelnöknő a gyimesi társulatok munkáját ismertette, a gyimesfelsőloki rózsafüzér társulatok munkájáról Szabó Erzsébet társulatelnöknő számolt be, a kosteleki társulatok munkájáról Albert Veronka társulatelnöknő beszélt, a hegségi társulatok tevékenységét pedig Molnár Julianna mutatta ve. A sort a házigazda zárta, a csoportok munkáját Molnár Mária Ibolya társulatelnöknő ismertette.

Ahogyan az a beszámolókból kitűnt, a Gyimesvölgyi Rózsafüzér társulatok sokrétű tevékenységet fednek le, kezdve a kilencedek végzésétől, a templomok környékének rendezésében is kiveszik részüket, anyagilag támogatják az egyházközségeket, a rászorulókat, imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért, az élő és elhunyt lelkipásztorokért, főegyházmegyénk főpásztoraiért, ha szükséges, karitatív kezdeményezést is mindig felkarolnak. Mindezt plébánosaik közreműködésével végzik. Igyekeznek nemcsak helyi, de Gyimesvölgye szintjén is tevékenykedni.

Málnási Demeter