Lehetsz te is cserkész! – a cserkészet bemutatása a gyulafehérvári teológiai líceumban

0
286
Gyulafehérváron az 1990-es évek vége fele Kerekes László abban az időben mint teológiai tanár és elöljáró tette a növendékek számára ismerté a mozgalmat. Fotók: Pasca Szilárd

A Szent Őrzőangyalok ünnepének délutánján, október 2-án Kerekes László segédpüspök vetítettképes előadás során mutatta be a cserkészetet a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban.

Erdély több településén találkozhatunk a cserkészettel. Nemcsak az öltözet árulkodik a mozgalom jelenlétéről, hanem magának a tagoknak, a cserkészeknek a magatartása, jelleme is elénk tárja a cserkész lelkiség lényegét és célját.

Gyulafehérváron az 1990-es évek vége fele Kerekes László abban az időben mint teológiai tanár és elöljáró tette a növendékek számára ismerté a mozgalmat. Mind a kispapok, mind a kisszeminaristák részt vettek a cserkészfoglalkozásokon, közös túrákon és ezáltal érett meg bennük a vágy, hogy szeretnének fogadalmat is tenni.

Mindazok, akik abban az időben a csapatot – nevezetesen a 96. számú Pongrácz Szent Istvánról nevezett csapatot – alkották, később, tanulmányaik elvégzésével nemcsak szimpatizánsok maradtak, hanem élethivatásuk megélésében továbbra is helyet kapott a cserkészet. Némelyek plébánosokként támogatták, mások szívügyüknek tekintve a cserkészetet másokat is ösztönöztek megismerni a mozgalmat.

Tavaly a nagyszeminárium növendékei a segédpüspök által vezetve ismerkedtek meg újra a cserkészettel. A kispapok közül alakult is egy őrs, az egyetemi év lezárulása előtt pedig fogadalomtételre is sor került.

Az új tanévben, kiterjesztve a lehetőséget indult új lendülettel a 96. számú Pongrácz Szent István cserkészcsapat tevékenysége.

A teológiai líceum diákjai is betekintést nyerhettek a bemutató által mindabba, ami a cserkészet igazi magva és célja. Csapatunk védőszentjének, Pongrácz Szent Istvánnak védelme alatt akarunk először jó emberek, majd keresztények és igazi cserkészek lenni.

Kovács József spirituális