,,Jézussal járok minden nap” evangelizációs hét Gyergyószentmiklóson

0
789

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián Jézussal járok minden nap mottóval  evangelizációs hétvégét tartottak gyerekek és fiatalok számára szeptember 30. és október 2. között. 

A szervezők Fülöp Zsombor segédlelkész, Csergő Csilla, Páll Ildikó és Tusa Mária hitoktatók, a plébánia kézművescsoportjának számos tagja, szülők és  pedagógusok is. A három nap előadásai, foglalkozásai a Jézussal járok minden nap mottó szellemében zajlottak.

A 47  jelenlevőt, óvodástól XII. diákig hat csoportba osztották be, mindenik az Úr Jézussal kapcsolatban álló bibliai város, régió nevét viselte, így: Názáret, Betlehem, Kaffarnaum, Jeruzsálem, Emmausz és Galilea.

Pénteken 16 órakor a templomban gyülekeztek a gyerekek, ráhangoló énekek segítették az elcsendesedésüket. Fülöp Zsombor segédlelkész bevezette a három nap témáját, célkitűzéseit, programját. Ezután a nagyobb diákok előadásában megnézhették Saul megtérésének történetét, majd rövid szünet után kiscsoportokban folytatódott a nap a plébánia helyiségeiben. Kérdések alapján megbeszélték a látottakat, szó esett a vakságban élők nehézségeinek ecsetelésére, ugyanakkor próbálták értelmezni a lelki vakság fogalmát is Saul példáján keresztül: ő is azt hitte, hogy  jót tesz, Istennek tetsző dolgot cselekszik. Mindezek után rátértek a téma személyessé tételére: a tévedés, bűn beismerése, a jó elhatározás, megtérés, a rossztól való elfordulás átbeszélésére. Személyes kis példákkal, esetekkel is alátámasztották mondandójukat. A kézimunka során elkészítették Saul lovát, és a hit szemüvegét. Vidám hangulatú közös játékokkal és hálaadó imával zárták a napot. 

Szombaton 10 órakor gyülekeztek a templomban a gyerekek és bekapcsolódtak a plébánia örökös szentségimádási napjába: szentmise keretében, az Eukarisztiát ünnepelve voltak jelen az Úr Jézus előtt. A nap szentjére, Lisieux-i Kis Szent Terézre emlékezve már a bevezető gondolat igazán jól ráhangolta a jelenlevőket a Jézussal való járás titkára: a szenthez hasonlóan törekedni kell, hogy minden nap megéljük a szeretetet, mi magunk legyünk környezetünkben a szeretet. Az evangélium után az emmauszi tanítványok történetének szerepjátéka által hangolódhattak rá a jelenlevők a szentmise második részére. 

Kis szünet, tízórai után szintén kiscsoportokban folytatódtak a foglalkozások, először a hallottak, látottak átbeszélése kérdések, személyes példák által. Így fejtették ki az egyedüllét, szomorúság állapotát, a nehéz helyzetben vigasztalást nyújtó személy fontosságát, a Jézus közelében való élet örömeit, módjait. 

A kézimunka során kis könyvjelzőket készítettek az Eucharisztiával, kivágták Jézus lábnyomait. Ebéd után több közös játék segítette a jó hangulatot, egymásrahangolódást majd  műhelymunkák következtek hat szintéren. Ezeken készítettek lángoló szíveket, Jézus nyomában járó szandálokat, barátságkarkötőket, templomot és keresztet origamival, magvakból az Eucharisztia képét és színezéssel az emmauszi tanítványokat. 

Minden csoport egy plakáton örökítette meg csoportnevét, szimbólumok segítségével a csapattagokat, a foglalkozáson tanultakat címszavakban valamint mindent, ami tetszett, amit tanultak, elmélyítettek. Hálaadó ima zárta a tartalmas napot. 

Vasárnap közösen vettek részt a 12 órás szentmisén, ahol bemutatkoztak a csoportok az általuk készített plakátok segítségével. Jó volt hallani, hogy értékelték a szerepjátékokat, a közös munkát, az új ismereteket, a templomban való programkezdést, közös énekeket, a finom édességeket, természetesen a jó hangulat, a szuper játékok is elhangzottak.  

Minden gyerek magával vihette  szentmise után a kézimunkáit és máris felhívást kaptak a hétfőtől kezdődő hittanórákon, valamint a péntekre szervezett rózsafüzérkészítő foglalkozáson való részvételre. 

Egy hasznos, tartalmas, feltöltődést, egymásrahangolódást segítő hétvégét tudhattak maguk mögött szervezők, résztvevők, gyerekek, felnőttek egyaránt. Istennek legyen hála és dicsőség mindezért!

Pál Ildikó hitoktató