Bérmálkoztak a borosjenői templomban

0
777
Fotók: gerhardus.ro

Folytatva bérmaútját a temesvári egyházmegyében, Pál József Csaba megyés püspök október első vasárnapján az Arad megyei Borosjenő közösségét kereste fel, ahol 20 fiatal már több hónapja készült a második szentség felvételére. A szentmisén Gál Vilmos helyi plébános és Varga János arad-belvárosi kisegítő lelkész koncelebrált.

Az egyházmegye püspökét a közösség nevében Gál Vilmos plébános üdvözölte. „Az Apostolok Cselekedeteiben a Lélek pünkösdi kiáradásáról olvashatunk, aki feloldja a tanítványok félelmét, megvilágosítja értelmüket, megerősíti őket, hogy hitüket átadhassák. Nekünk is szükségünk van a Szentlélek erejére, megvilágosítására, vigasztalására és bátorítására” – mondta a közösség plébánosa. A fiatalok verssel és virággal köszöntötték az egyházmegye főpásztorát.

A szentmise keretében a közösség lelkipásztora bemutatta a bérmálkozókat és tanúsította, hogy a fiatalok megfelelő hitoktatásban részesültek és kellően előkészültek a második szentség felvételére. Szentbeszédében a megyés püspök utalt a papok, szerzetesek és világi munkatársak október 1-jei egyházmegyei találkozójára a máriaradnai bazilikában, amikor tartalmas, átfogó előadás hangzott el a Szentlélekről, a rá való figyelésről.

„Tudunk-e még hallgatni a Szentlélekre? Észrevesszük-e azt, hogy ő van a mi lelkünkben, és várja, hogy kapcsolatot teremtsünk vele? Volt egy gyakorlat is az előadás közben: álljunk meg 5 perc csendre, és próbáljunk arra gondolni, hogy itt vagyok most, a jelenben, nem a múltban a múlt gondjaival, nem is a jövőben a jövőtől való félelmeimmel, hanem most, a jelenben, a Szentlélek igent mond rám. A Szentlélek itt van most, a jelenben, és valami nagyon szépet akar közölni velem. Ekkor gondoltam arra, hogy mennyire fontos, hogy tudjuk szeretni a csendet. A csend nagyon fontos, hogy a lélek fülével meghallhassuk a Szentlélek hangját” – fogalmazott Pál József Csaba. Gál Vilmos plébános bemutatta a jelölteket a püspöknek, aki imában kérte a Szentlélek kiáradását a bérmálkozókra. Ezt követően a fiatalok bérmaszüleik kíséretében vonultak a főpásztor elé, aki homlokukat megkente a szent krizmával, a következő szavak kíséretében: „Vegyétek a Szentlélek ajándékának jelét”. A szentmise zenei szolgálatát a plébánia kórusa végezte. Végezetül a bérmálkozók köszönetet mondtak az egyházmegye püspökének, aki főpásztori áldásban részesítette a jelenlévő híveket.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája