Családpasztorációs körkép a szatmári egyházmegyében

0
864
Az idei nagyszokondi gyermektáborban készült Cziple Hanna-Gerda fotója.

Főpásztoraink, papjaink, de maga a szentatya is szokszor hangoztatja, hogy mennyire fontos és elengedhetetlen, hogy családon belül is megtaláljuk mi, a családtagok egymás közt és az Úrral közös kapcsolatunk állandó egyensúlyát, hiszen a kiegyensúlyozott és hittel töltött családi élet a biztonságos és emberséges társadalom alapköve, a szocializáció forrása. Ennek okán igyekszünk bemutatni, hogy egyházmegyéinkben jelenleg milyen családpasztorációs programok folynak, melyek a tervek, az irányvonalak. Most a szatmári egyházmegyébe nyújt betekintést Lepedus István családpasztorációs referens.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye családpasztorációs programjai három irány szerint szerveződnek: a fiatalok távoli és közeli felkészítése a házasságra, családi életre, valamint a házaspárok családok megerősítése, hogy jobban meg tudják élni és tartani életközösségüket, illetve a peremre szorult, krízisbe került családok, családtagok figyelmes kísérése. Ezek hosszú, évek óta türelmesen építgetett folyamatok, amelyeket csapatban, önkéntes munkatársakkal, a Szentháromságos Isten szeretetében és inspirációjában végzünk.

Az idei iskolai évben is folytatódik az V-VIII. és IX-XII-es osztályokban végzett családi életre nevelő tréningsorozat: 6 líceumban és egy gimnáziumban, összesen 30 osztályban kb. 700 diák fejlesztése, hitre nevelése zajlik a szatmári egyházmegyében. A közeli-, ún. jegyesfelkészítés hagyományosan tavasszal, nyár elején történik. A házaspárok erősítése területén idén ősszel a Házas Hétvége mozgalom szervezésében októberben Mélyítő-, novemberben Első– és decemberben Megerősítő Hétvégét szervezünk. A nagykárolyi, nagybányai és szatmári plébániai házascsoportokban is folytatódnak ősszel a találkozók kötődés alapú nevelés témával.

A nyári, nagy sikernek örvendő Női Hétvége után, október elején Cibles túrával egybekötve lesz az egyházmegyei Férfi Hétvége. Válási krízis nehézségeivel küszködő személyeknek egyéni, személyes támogatást igyekszünk biztosítani. Örömmel készülünk a négy erdélyi római katolikus egyházmegye családreferenseinek soros találkozójára, amelyik, szintén októberben, Szatmárnémetiben fog zajlani. Egyházmegyénkben gyakorlatilag ezeknek a célcsoportoknak, irányoknak mentén zajlik a családpasztoráció. Egyebek mellett arra törekszünk, hogy, személyiség fejlődésük érzékeny időszakában a fiatalok számára olyan teret nyissunk, amelyben egyéni, közösségi, családi, párkapcsolati életük hétköznapi helyzeteiről lehessen szabadon, értékek mentén, kölcsönös tisztelettel beszélni, és az ehhez szükséges készségeket is kipróbálni, fejleszteni. Nagy kihívás a 18 év fölötti fiatal pároknak még a jegyesoktatást megelőző elérése, a velük való együtt haladás. A négy egyházmegye családreferenseivel éppen ebben a témában szeretnénk októberben közösen gondolkodni, utakat keresni. A római Családok Világtalálkozóján promovált katekumenátus jellegű jegyesfelkészítés is a szentatya által szorgalmazott új utakra terel a továbbiakban minket is.

A házaspárok preventív erősítése, támogatása terén egyházmegyénkben a Házas Hétvége mozgalom nagyon sok szép gyümölcsöt terem. Az évek óta élő, megtartó házas közösségek mellett 6-7 plébánián működnek plébániai házascsoportok, sok szép programmal, kezdeményezéssel. Ezekre az alapokra támaszkodva a Család Munkacsoport a jövőben is tervezi megszervezni a Házasság Hetét, az egyházmegyei családos tábort, a házasság, kapcsolat tematikáju Tandem filmklubot, illetve nagyböjti keresztutat.

Lepedus István családreferens, Világiak Iroda (szatmári egyházmegye)