Temesvári egyházmegyei zarándoklat Csanádra Szent Gellért ünnepén

0
734

Szeptember 24-e jelentős ünnep a temesvári egyházmegye római katolikus naptárában, különleges esemény e vidék papjai és az itt élő hívek számára, amikor a Csanádon a régi püspöki székhely jelenlegi templomában zarándokok százai emlékeznek ünnepélyes szentmise keretében az egyházmegye első mártír püspökére.

„Különleges kegyelem és Isten ajándéka, hogy az egyházmegye első püspöke egy szent vértanú, alapítója pedig egy szent király, aki 1030-ban hozta létre egyházmegyénket, és egy tanult főpásztort nevezett ki az élére, aki életét adta a hitéért. Közbenjárásuk által kitartásra, állhatatosságra buzdítanak a hitben és az egymás iránti szeretetben. Ezért hálásnak kell lennünk Istennek” – fogalmazott magyar, román és német nyelvű bevezetőjében dr. h.c. Roos Martin ny. temesvári püspök a Szent Gellért napján a csanádi templomban bemutatott szentmisén.

Csanád a temesvári egyházmegye régi püspöki székhelye, amelyet több mint öt évszázada a kegyelem és az imádság jellemez. A szeptember 24-én 11 órakor kezdődött ünnepi szentmisét azon az oltáron mutatták be, amely egykor Szent Gellért kőkoporsója volt. A koporsó ma üres az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége számunkra, keresztények számára jelkép: az üres sír Krisztus feltámadására utal, így mi is, a vértanú Szent Gellért üres sírjára tekintve, reméljük, hogy e vidék lakosai is újjászületnek Krisztusban.

A Pozsonyi Évkönyv 1030-ban említi Szent Gerard püspökké szentelését, Szent István, Magyarország királya ugyanis rábízta az új Morisena, később Csanád nevet viselő egyházmegye vezetését. A régi egyházmegye közel kilenc évszázados fennállása után három részre oszlott, amelyek ma Romániában, Magyarországon és Szerbiában találhatók. Szeptember 24-e pedig a három utód- és testvér egyházmegye, a magyarországi szeged-csanádi egyházmegye, a szerbiai nagybecskereki/ zrenjanini egyházmegye és a romániai temesvári egyházmegye számára az első csanádi vértanú püspök tiszteletének napja.

Idén a csanádi templomban papok és zarándokok gyűltek össze az oltár körül, elsősorban a temesvári egyházmegyéből, de Magyarországról és Németországból is érkeztek hívek. Bene Tamás helyi plébános magyarul és románul köszöntötte a nyugalmazott főpásztort, kiemelve, hogy Márton püspök évről évre megtiszteli jelenlétével a csanádi közösséget. Az emeritus püspök üdvözölte Gheorghe Berciu helyi görögkatolikus plébánost, aki koncelebrált a szentmisén, a többi vallásfelekezet képviselőit, valamint Andrei Codruț Tița polgármestert. Idén Lucian Oprea, a Pusta Kulturális Egyesület és számos partner közreműködsével a csanádi zarándoklat (újra) egyben templombúcsú is volt, amelyet kulturális események is kiegészítettek.

A délelőtt folyamán német, magyar, román, bolgár, román és szerb népviseletbe öltözött fiatalok érkeztek a temesrékási fúvószenekar kíséretében a plébániára, ahol a nyugalmazott püspök, a koncelebráló papok és a zarándokok egy csoportja fogadta őket. Itt néhány német táncot adtak elő, majd a papokkal és a püspökkel körmenetben a templomba vonultak a szentmisére.

A szentmise zenei szolgálatát Dumitresc Emil, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom kántora látta el. Roos püspökkel együtt koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, és Jäger Béla temesvár-újkissodai plébános, valamint több egyházmegyés lelkipásztor.
Német, magyar és román nyelven elmondott homíliában Dirschl Johann vikárius megemlítette Szent Gellért életének és főpásztori szolgálatának fontosabb állomásait, majd arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit jelent szentnek lenni?

A szentmise végén Roos Martin ny. püspök megköszönte a papoknak és a híveknek a jelenlétet, a népviseletbe öltözött pároknak, hogy hagyományos és színes jelleget kölcsönöztek az ünnepnek, a hatóságok részvételét, valamint a plébánosnak a zarándoklat előkészítését. Roos Márton püspök ugyanakkor átadta a jelenlévőknek Pál József Csaba megyés püspök üdvözletét, aki ezen a napon a gyulafehérvári főegyházmegye által szervezett családpasztorációs találkozón vett részt, és előadást tartott.

A záróáldást követően a ny. főpásztor megáldotta a Kirchweih-csokrot (Kirchweihstrauß), amelyet a fiatalok kivittek a templom elé, ahol a Szent Gellért-szobor előtt a német, román, bolgár, szerb és magyar néptáncegyüttesek előadására került sor. A következők együttesek léptek fel: a nagyszentmiklósi Német Demokrata Fórum táncegyüttese, a Buntes Sträußchen, az óbesenyői Palučenka bolgár néptáncegyüttes, a nagyszentmiklósi Kékibolya magyar táncegyüttes, a Mlădițe Cenăzene együttes pedig román és szerb bánsági táncokat mutatott be.

A zarándoklat és templombúcsú a plébánia udvarán agapéval zárult, amelyre Bene Tamás helyi plébános mindenkit meghívott.

Szeptember 24-én este 8 órakor a csanádi római katolikus templomban Petre Ionutescu ambient jazz koncertjére került sor videóvetítés kíséretében. Este 9 órakor a templom épületére fényvetítés és mapping keretében Lucian Oprea (Csanád) és Claudia Dimoiu (Bécs) képzőművészek alkotásait vetítették.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája