El Greco: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja

0
1976
Részlet a festményből

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 1224. szeptember 14-én Assisi Szent Ferenc midőn Alverna hegyén böjtöt tartott, az imája során a testén csodálatos és meglepő módon megjelentek Krisztus szenvedésének jegyei, a szent sebek. Az egyház történetében ő az első, akiről tudott, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta. A ferencesek szeptember 17-én emlékeznek Szent Ferenc stigmatizációjára.

El Greco, a spanyol manierizmus legnagyobb mestere 1541-ben született Krétán. Gyerekkoráról kevés adat maradt fenn, de mivel a szentek közül Assisi Ferencet festette meg a legtöbbször, sokan feltételezik, hogy a ferencesek iskolájában tanulhatott. A festészetet olyan nagymesterektől sajátította el, mint Paolo Veronese, Tiziano és Tintoretto. 1575-től Spanyolországban tevékenykedett, és ebben az időszakban köteleződött el a manierista stílus mellett. Alkotó éveiben egyaránt átélte a népszerűséget és a meg nem értést is. Folyton anyagi gondokkal küzdött, és labilis természete miatt kevés tanítvány maradt mellette élete végére. Ennek ellenére egyedi festészeti stílusa miatt széles körben ismertté vált.

A továbbiakban egy olyan témájú festményt szeretnénk bemutatni, amely El Greco számára nagyon kedves lehetett. Amint azt már a fentiekben is megemlítettük, Szent Ferenc volt több alkotásának is az ihletője. A Szent Ferenc stigmatizációja című festmény azt a mozzanatot örökíti meg, amikor Ferenc, a történelemben elsőként megkapta Krisztus sebhelyeit. A misztikus eseményt ábrázoló műalkotás monokróm, vagyis egyetlen szín különböző árnyalatait használva alkotta meg a festő.

Más ábrázolásokkal ellentétben, ahol a dicsőség kerül kihangsúlyozásra, itt inkább a sejtelmesség uralkodik. Szent Ferenc nem rendelkezik dicsfénnyel, alakja az egyszerűséget sugározza. A képen csak a sebhelyeket közvetítő szeráf és Ferenc láthatóak. El Greco festménye híven tükrözi Szent Ferenc életének a lényegét, amely nem más, mint a radikális szegénység és krisztuskövetés.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelenik a Vasárnap 2022/38-as számában.