Átalakul a Populorum Progressio Alapítvány

0
365
A Populorum Progressio Alapítvány vezetősége a pápánál. Fotó: Vatican News

A Latin-Amerika szegényeinek megsegítésére született Populorum Progressio Alapítvány további működéséhez – jóllehet az továbbra is a pápa karitásztevékenységének jele marad – Ferenc pápa a Latin-Amerikai Püspöki Konferencia, a CELAM segítségét kéri. A döntést Ferenc pápa jelentette be péntek délben, amikor fogadta a Populorum Progressio Alapítvány ügyvezető tanácsát és a CELAM illetékes képviselőit.

Ferenc pápa az alapítvány húsz tagú küldöttségéhez intézett beszédében felidézte a történelmi előzményeket. Szent VI. Pál pápa 1969. március 26-án, a Populorum progressio enciklika megjelenésének második évfordulóján alapítványt hozott létre „a szegény parasztok megsegítésére, valamint az agrárreform, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítására Latin-Amerikában, az ottani püspökségek irányelvei szerint”. Szent II. János Pál pápa 1992-ben, Amerika felfedezése ötödik centenáriuma során a CELAM negyedik közgyűlésén létrehozta a Populorum Progressio független alapítványt azzal a célkitűzéssel, hogy előmozdítsa a latin-amerikai legszegényebb parasztok közösségeinek integrált fejlődését. Szent II. János Pál pápa a kézzel írt alapító levelében (kirográf) hangsúlyozza, hogy „döntésének célja az egyház iránti szolidaritás jegyében a Latin-Amerikában élő elhagyatott sorsú és leginkább védelemre szoruló emberek, köztük különösen is az őslakosok, a mesztic és az afroamerikai lakosság megsegítése”.

Ferenc pápa hálát ad az alapítványnak a harminc év során végzett munkájáért, amely most ugyan formát cserél, de küldetése változatlan és továbbra is a pápa karitászműve marad. Az idők során a latin-amerikai valóság megváltozott, amennyiben „számos család embertelen körülmények közt él és a kirekesztetteket immár nemcsak kizsákmányolják, hanem feleslegesnek tartva leselejtezik”.  Az egyháznak pedig a szinodalitás útján „szamaritánus egyháznak” kell lennie, mely lehajolva megérinti Krisztus sebeit az ő népében, melynek soraiban az Úr a szegényekkel és a szenvedőkkel azonosul. Ferenc pápa reményei szerint „ezek a szolidaritási kezdeményezések megmutatják, hogy lehet változtatni a valóságon”.

A pápa a CELAM segítségét kéri

A Római Kúria reformja, amely a Praedicate evangelium dokumentumban öltött testet, egy sor szükséges változás elé állítja a pápát és a munkatársait. Ide tartozik a most harminc éves Populorum Progressio Alapítvány is. Ebben az összefüggésben elő kell mozdítani a helyi egyházakkal való szorosabb kapcsolatot, hogy hatékonyabbá tegyék az átfogó fejlesztési programokat a szegények és a leginkább rászorulók iránt. Már II. János Pál pápa utalt az alapítvány tíz éves jubileuma során arra, hogy „a latin-amerikai részegyházak részesüljenek egyenlőképpen a tervek finanszírozásában”. Ferenc pápa továbbra is óhajtja, hogy „a projektek kidolgozásához nyújtott támogatás a pápa karitászművének a jele maradjon, de központja ne a Római Kúriában legyen, ezért az egyszerűsítés jegyében  a CELAM-ot bízta meg azzal a feladattal, hogy segítsen a projektek elemzésében és megvalósításában. Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma marad továbbra is felelős az alap igazgatásáért, ami a misszió szolgálatához kapcsolódik”. Végül Ferenc pápa XVI. Benedek beszédére utalt, amelyben a Populorum Progressio Alapítvány igazgatóságának 2007. június 14-én tartott ülésén kijelentette, hogy „a tizenöt éve elkezdett munkának továbbra is követnie kell azokat az elveket, amelyek a Populorum Progressio Alapítvány elkötelezettségét jellemezték a minden ember méltósága és a szegénység elleni küzdelem jegyében”.

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News

A pápa megszüntette az alapítványt, helyette új alapot hozott létre

A Vatikánban szeptember 16-án tették közzé Ferenc pápa leiratát, amellyel megszünteti a Populorum Progressio Alapítványt, helyette létrehozza a Populorum Progressio Alapot. Ferenc pápa 2022. szeptember 7-én az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma bíboros prefektusát kihallgatáson fogadva elrendelte az egyházi törvénykönyv 120. kánonjának 1. §-a alapján a Populorum Progressio Alapítvány megszüntetését és helyette a Populorum Progressio Alap létrehozását. Az alap szabályzatának a közzétételével Ferenc pápa Michael Czerny bíborost, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma prefektusát bízta meg. A pápai rescriptum 2022. szeptember 16-án lépett hatályba az L’Osservatore Romano vatikáni napilapban való megjelenésével és az Acta Apostolicae Sedis hivatalos kommentárjának a közzétételével. 

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News