Véget ért a temesvári-váci egyházmegyeközi tapasztalatcsere

0
601
Fotók: gerhardus.ro

Véget ért a temesvári egyházmegye által szeptember 12-14. között, a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Média Iroda munkatársai, valamint a teológiai hallgatók, az állandó diakónus-jelöltek és a különböző egyéb pasztorális területen dolgozó munkatársak számára szervezett tapasztalatcsere utolsó napja is. Szentmisére, elmélkedésre, csoportmunkára ezen a napon is jutott idő.

Az egyházmegyei pasztorális referensek két intenzív napot töltöttek el a váci egyházmegyében az új lelkipásztori évre való felkészüléssel és képzéssel. Az utolsó napon a szentmisén a résztvevők Isten segítségét kérték a munkájukhoz, mindenki a maga tevékenységi területén. A liturgiát a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Marton Zsolt váci megyés püspök celebrálta Pál József Csaba temesvári egyházmegyés püspökkel együtt, a temesvári egyházmegye jelenlévő papjainak koncelebrálásával. Szentbeszédében Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános úgy fogalmazott, hogy ezekben a napokban úgy érzi magát, mint egy focitáborban, ahol együtt kell játszani az egyházmegyéért, de nem szabad elfelejteni a játék lényeget, célját.

A programot Pál József Csaba megyés püspök elmélkedése nyitotta, aki az elmúlt évekre reflektált, és elmondta, hogy a következő pasztorális év témája a diakónia, a mottója pedig: „Nem akadt köztük szűkölködő” (ApCsel 4, 34). A főpásztor kiemelte: el kell érni azokhoz az idősekhez, akik a társadalom vagy a plébániai közösség peremére sodródtak. A püspök Aranyszájú Szent Jánost idézte, aki a bűnbocsánat útjairól azt írta: az első a bűnök elítélése, a második, hogy felejtsük el az ellenségeinktől elszenvedett sérelmeket, a harmadik a lélek mélyéből felfakadó imádság, a negyedik az alamizsnálkodás, az ötödik pedig a vallásos lelkület és alázatosság.

Az elmélkedés után minden csoport külön dolgozott tovább, hogy megtervezze az új, eseménydús lelkipásztori évet, amely lendületet ad a híveknek is, hogy jobb, hitelesebb keresztényekké váljanak, akik életükkel tanúságot tudnak tenni. Minden csoport tanult valamit ezekben a napokban a váci vendéglátóktól, és néhány dolgot igyekeztek beépíteni a jövő évi programjaikba, illetve megbeszélték, hogyan lehetne ezeket megvalósítani a temesvári egyházmegyében. A temesváriak hálásan köszönték a házigazdáknaka meleg fogadtatást és testvéri vendéglátást, hogy időt szakítottak a találkozásra és bemutatták változatos, sokrétű munkájukat.

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája