Mindenkinek megvan a helye a nagy kirakósban

0
744
Fotók: gerhardus.ro

Tapasztalatcserével egybekötött kirándulást szervezett szeptember 12. és 14. között a temesvári egyházmegye a váci egyházmegyébe a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda, a Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Média Iroda munkatársai számára, de velük tartanak diakónusjelöltek, teológushallgatók is. A program második napja Vácon telt: szentmise, csoportos beszélgetések, püspöki palotában tett látogatás, pasztorális irodák bemutatkozása, tapasztalatcsere volt a program része.

Reggel, a ferences templomban Pál József Csaba temesvári főpásztor mutatott be szentmisét, koncelebrált Marton Zsolt váci megyés püspök, valamint a temesvári egyházmegye jelenlevő papjai, szentbeszédet Bakó László nagyiratosi plébános mondott.

A szónok úgy fogalmazott: amikor a jelenlevőkre néz, akkor inkább az egyházi intézményt látja, amelyben mindenki tevékenykedik. „Mindennek, amit teszünk, nincs semmi értelme, ha nem szolgálja az evangelizációt. Mindig az evangélium kell hogy a középpontban legyen” – emelte ki a plébános. A délelőtti program Marton Zsolt váci megyés püspök elmélkedésével kezdődött, amelynek témája az egység volt. „Az egység azt jelenti: együtt lenni és együtt tenni. Ha együtt vagyunk és együtt cselekszünk, imádkozva az Úrhoz, akkor ő bennünk és közöttünk is van, és megteremti közöttünk azt az egységet, hogy gondolatokban, akaratban, cselekvésben össze tudjunk hangolódni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma, hanem úgy kapcsolódunk össze, mint a puzzle darabok: különbözőek vagyunk, de mindenki megtalálja a maga helyét” – fogalmazott a főpásztor.

A program részeként a temesvári családpasztorációs iroda és az egyházmegyei ifjúsági központ mutatta be a tevékenységét, majd a résztvevők három csoportban – család- és ifjúsági pasztoráció, gazdasági csoport és média – osztották meg egymással tapasztalataikat. Délután a temesvári csoport a püspöki palotát látogatta meg, majd ezt követően a váci egyházmegye főbb pasztorációs irodái mutatkoztak be. A pasztorális helynök elmondta, hogy jelenleg az egyik legfontosabb tevékenység az egyházmegyében a missziós (központi) plébániai rendszer kialakítása, amely öt helyszínen indul már idén. A projekt abból áll, hogy minden plébánián legyenek elhivatott, képzett szolgálattevők (animátor, aki a lelki életért felelős, gondnok, aki adminisztrációs felelős) mindezt azért, hogy a papnak több ideje maradjon a pasztorációs munkára. A vendéglátók bemutatták a váci egyházmegyében zajló három típusú képzést: az egyházi, a katekétikai és a személyi képzést. Van akolitusképzés, diakónusképzés, hitoktatás, ugyanakkor nagyon fontosnak tartják a katekéták képzését is, így minden évnek megfelelően kidolgozták a hitoktatási anyagot, amit megosztanak a többi katekétával, ami a szinodalitást is segítette. Fontosnak tartják továbbá, hogy a hitoktatók a saját plébániájukon is besegítsenek. Bemutatták a római katolikus egyházban keresztény tevékenységet folytatni kívánó romák pasztorációját is.

Az est folyamán a Ménes család a MÉCS Családközösséget mutatta be. Ezt a közösséget plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárok alkotják. Céljuk, hogy a házaspárok, és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban. A temesvári csoport tagjai megköszönték, hogy nyitott szívvel fogadták őket, és hálásak a sok jó tapasztalatért, amit ez alatt a rövid idő alatt velük megosztottak.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája