Helyezések a temesvári egyházmegyében

0
1141
Archív felvétel

Pál József Csaba megyés püspök körlevelében közzétette a temesvári egyházmegyében elrendelt újabb helyezéseket.

Május 1-jétől Sima Mihai egészségi okok miatt Dunaorbágyra költözött. Innen látja el Eibenthalt.
Sima M. Milant krassócsörgői plébánosnak és a hegyvidéki főesperesség ifjúsági lelkészének nevezte ki a püspök.

Május 20-i hatállyal Márton Gábor Benedek külföldre utazott. Hálásan köszönik eddigi szolgálatát.

Június 20-i hatállyal Wonerth Lászlót kinevezte a főpásztor lugosi plébánosnak. Pălie Veniamint, eddigi feladatait megtartva, kinevezte a hegyvidéki főesperesség főesperesének. Matieș Marint, eddigi feladatait megtartva, kinevezte szörényi esperesnek.

Szeptember 1-jei hatállyal Sándor Tivadar nyugdíjba vonulási kérését elfogadta a megyés püspök. Hűséges szolgálatát megköszönve, Isten áldását kívánja életére hátralévő szakaszára. György Zoltánt felmentette a nagyiratosi plébánia vezetése alól és arad-gáji plébánosnak nevezte ki. Bakó László püspöki titkárt felmentette püspöki titkári szolgálata alól és nagyiratosi plébánosnak nevezte ki. A BBTE teológia karán betöltött tanári feladatait, valamint helyettes bírósági helynöki és a TEKMEK papi felelősi feladatait megtartja. Fecheta Jenő OFM visszatért a ferences rendbe. Hálásan köszönik eddigi szolgálatát. Heinrich Józsefet a főpásztor kinevezte óteleki plébánosnak. Toman Zoltánt a Szentszék szolgálatába engedte, ahol a Pápai Államtitkárság Általános Ügyek Részlegén fog tevékenykedni. Erős Miklóst, a zimándújfalui plébánia megtartása mellett, kinevezte szentannai plébánosnak. Lunic Danielt, a gyoroki plébánia megtartása mellett, kinevezte pankotai plébánosnak.

Ugyancsak szeptember 1-jei hatállyal a gyoroki plébánia Ópálos és Újpálos filiáit Máriaradnához, Fakert és Szentleányfalva filiákat az Arad-Mosóczytelepi plébániához csatolta a főpásztor.

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája