Templomszentelés Csedregen

0
1134

,,…ezt a templomot, melyet a Szent Család tiszteletére felújítottunk, áldd meg és szenteld meg, hogy legyen az üdvösség és a kegyelem háza neved dicsőségére, ahol keresztény néped meghallgatást, oltalmat és erőt nyer, hogy lélekben és igazságban imádjon, és egyre jobban szeressen téged….”, imádkozta Schönberger Jenő megyés püspök a templom megáldásakor.

Hosszú készület előzte meg azt az örömünnepet, amit a csedregi római katolikus egyházközség hívei szeptember 3-án ünnepeltek, hiszen valóra vált egy álom. Schönberger Jenő püspök a Szent Család tiszteletére épített templom belsőjét, valamint új oltárát szentelte fel. Mindezt megelőzte egy háromnapos gyerektábor Otthonunk a templom jeligével, amelynek keretében jobban megismerhették a kökényesdi, illetve a csedregi fiatalok a templom fontosságát életükben.

A templom felújítási munkálatait az egyházközség akkori plébánosa, Egeli Ferenc kezdte el 2019-ben. Első szakaszban a villanyhálózat és a nyílászárók cseréjét a Kirche in Not német egyházi segélyszervezet és a román kormány kultusztitkársága részéről nyert pályázatban egyforma mértékű támogatásából valósították meg. Majd 2021-ben a magyar kormányhoz küldött pályázat nyomán nyert szinte teljes mértékű támogatást a tetőgerendázat felújítására és a belső rész padlótól a plafonig kiterjedő teljes felújításraba csedregi közösség. Mindezen támogatók mellett a hívek áldozatos munkája és a további támogatók nagylelkűsége nyomán valósulhatott meg a templom megszépülése.

A szentmise elején Fanea József, a jelenlegi helyi plébános a papság jelenlétében valamint a hívek nevében felkérte a főpásztort a templom belső újra megáldására és az új oltár felszentelésére, kiemelve, hogy a templom az otthonunk, és itt otthon szeretnénk lenni.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédében kifejtette, hogy mekkora öröm, mikor egy templomot felszentelnek, megköszönve a hosszú idők fáradalmait és azt, hogy széppé tették. Szentbeszédében arról is beszélt, hogy a templom a lelkünk a tükre, hiszen ha valaki érzi azt, hogy Isten a legszebb, a legcsodálatosabb, leghatalmasabb, önkéntelenül érzi, hogy a templomot a legszebbnek, a legcsodálatosabbnak kell elkészíteni, mert ez méltó az Istenhez. Miért teszik a fiatalok azt, hogy elsősorban az otthont építik, szépítik? Azért, mert tudják azt, hogy ennek légköre van, szeretettől izzik. Lehet, hogy nem volt a legcsinosabb, legkényelmesebb az otthon ahol felnőttünk, de ott tapasztaltuk meg a szeretetet, a biztonságot és ott szereztünk első tapasztalatot arról, hogy milyen lehet a mennyország – ott ahol otthon vagyunk.

Továbbá felvetette a püspök a kérdést: mennyország egy kicsi darabja minden egyes templom, és ha ilyen szép a templom, ilyen jó itt lenni, akkor milyen lehet a mennyország? Felevenítette a püspök, hogy nem volt mindig nyugalom és béke, hiszen voltak olyan idők, mikor azt gondolták, fölösleges minden áldozat hozatal és pénzkidobás, hogy ha templomot építünk, és nincs szükség vallásra, Istenre, az egyház maradi mert a mi á ldozatunk fogja megvalósítani a földön és mindenkinek itt lesz a mennyország – a mi hazánk azonban a mennyben van, nem a földön, hangsúlyozta a főpásztor. Beszédét azzal zárta, hogy azért hozunk áldozatot templomainkért, mert ez egyházunk képe is, a mi édesanyánk és ezt az édesanyai képet senki nem törölheti ki szívünkből. Legyen a templom az otthonunk, az édesanyánk, aki minket mindig hazavár, mert minden templom hitünk jele is, ugyanakkor a templomok értéket képviselnek számunkra. A szentbeszéd végén megköszönte a kormány támogatását, a csedregi híveknek, a plébános atyáknak és minden támogatónak, kik ezt lehetővé tették.

A prédikáció után a főpásztor felszentelte a Szuhányi János által készített új oltárt, megkenve krizmával, és elimádkozta a felszentelő imádságot, amit felajánlás követett.

Az ünnepi szentmise végén Fanea József plébános megköszönte az előtte szolgáló plébánosoknak, a támogatóknak, a képviselők jelenlétét, a polgármesteri hivatal és mindenki nagylelkű adományait, a hívek jelenlétét és mindenk szolgálatát. Ezt követően Tóth Zoltán polgármester mondott köszönő beszédet az összefogás fontosságáról, majd Magyar Lóránd képviselő mondott ünnepi beszédet.

A szentmisét közös agapé követte, ahol megvedégelték a helyiek a meghívott vendégeket, zarándokokat.

Mayer Nándor