Márton Áron-megemlékezés Csíkszentdomokoson

0
1070

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért a gyulafehérvári érsekséggel együttműködve idén tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Márton Áron emlékének szentelt megemlékezést a püspök születésének évfordulója alkalmából.

Az idén augusztus 27-én, szombaton tartott rendezvény célja, hogy alkalmat adjon a Márton Áron püspök iránti tisztelet széles körű kifejezésének, valamint a püspök életével, munkásságával kapcsolatos legújabb kutatásokat, kiadványokat a nagyközönséggel ismertesse.

Az idei évben is több, a történetkutatás, egyháztörténet és vallástudományok területén szaktekintélynek számító előadó volt jelen Csíkszentdomokoson, ahol legújabb kutatási eredményeiről számolt be.

Az ünnepi program délelőtt 10 órakor a plébániatemplomban bemutatott szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Kovács Gergely érsek volt. Homíliája elején az elhangzott, a talentumokról szóló példabeszédre utalva megállapította és összefoglalta: Isten szolgája Márton Áron püspök jól kamatoztatta a rábízott talentumokat. Az Úr a példabeszéd szerinti módon elmindhatta róla: jól van, derék, hűséges szolgám. Szent II. János Pál pápa ehhez hasonlóan fogalmazta meg, amikor így jellemezte: az Úr legigazabb szolgája.

A csíkszentdomokosi római katolikus templomban bemutatott szentmise után következett a Márton Áron Zarándokközpontban megtartott konferencia. Az augusztus 27-i megemlékezés első előadója Marton József nagyprépost, egyháztörténész volt, Márton Áron püspök hagyatékának legjobb ismerője, gondozója, kiadója. Márton Áron püspök viszonyulása a papjaihoz című előadása nem (csak) ,,egyháziaknak” szól, hanem mindenkinek, aki ,,emberekkel dolgozik”. A püspöknek, e sokféle emberből álló közösség vezetőjének változatos módszerei voltakpapjai bátorítására, támogatására, ha kellett, elcsitításukra, megnyugtatásukra, jobb belátásra bírásukra. A Márton Áron Hagyaték eddig kiadott 26 kötetének utolsó néhány darabja főleg a püspök levelezését adja közre, a 24. kötet a renitens papokkal való levelezés gyűjteménye. Sokat lehet tanulni belőle, Marton professzor előadása ebben a tanulási folyamatban kalauzolta a hallgatóságot.

Ezt követően Bárdi Nándor magyarországi történész mutatta be a Márton Áron püspök életének kronológiája I-III. kötetét, amelyeket Marton József szerkesztett.

Ebéd után Denisa Bodeanu történész, a nagy püspök elkötelezett kutatója Márton Áron püspök 1949-es felcsíki bérmaútja a titkosszolgálati iratok tükrében címen tartott előadást, Dobeş Andrea és Giurgiu Daniel történészek a nagy püspök börtönéről beszélt A máramarosszigeti „Duna munkatelep”. Márton Áron püspök 3 évi „lakhelye” címen.
Lázár Csilla A püspök című tanulmánykötetet mutatta be. A tanulmányi konferencia a Nagy Zoltán gyűjtéséből származó, általa hangfelvétel részletekből és fotókból, Márton Áron püspök kortársaival készült beszélgetésekből összeállított, Humor és jóság című bemutatójával zárult.

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért az eseményt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel partnerségben valósította meg, további partnerek, támogatók: a miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Csíkszentdomokos Község Önkormányzata, a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, a Felcsík Kistérségi Társulás és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa, médiapartnerek: a Mária Rádió Erdély és a Vasárnap katolikus hetilap, illetve portálunk, a RomKat.ro.

MEGOSZTÁS