Szent István-búcsú Hargitafürdőn

0
1031
Fotók: Csúcs Mária

Kettős ünnep volt augusztus 21-én, vasárnap Hargitafürdőn, a Szent István király tiszteletét hirdető kápolna búcsúünnepét tartották és felszentelték a pálos kolostorhoz tartozó Szent István-zarándokházat is.

„Szent István királyt ünnepeljük, aki hazát, jövőt, életet adott itt, a Kárpát-medencében. Az ő példájából merítünk erőt, bátorságot, lelkesedést és biztatást, mert ő Jézus Krisztust választotta alapnak, arra épített országot, nemzetet, jövőt. Valahányszor a történelem viszontagságai megingatták azt a házat, nem tudták összedönteni, mert Jézus Krisztus volt az alap, aki mindig szilárd maradt”, mondta a búcsús szentmise prédikációjában Kerekes László, a főegyházmegye segédpüspöke, első szent királyunkat állítva a ma embere számára is példaképnek. „Látjuk, hogy valami nincs rendben ebben a világban, sem lokálisan, sem globális szinten”, figyelmeztetett a püspök utalva a politikában, gazdaságban tapasztalt fonákságokra, visszásságokra, arra, hogy lassan feléljük, elhasználjuk Isten teremtette csodálatos világunkat, engedünk a kísértésnek, követjük azt, amit a világ vár tőlünk, nem látjuk az idők jeleit. Megkopott a kereszténységünk, tapasztalhatóak a „modern pogányság kísértésének jelei”, a „relativizmus diktatúrája”, gyakran hiába látjuk a jót, szeretnénk megtenni, mégsem tesszük azt. Vannak örök értékek, igazságok, mégsem gondolunk arra, hogy hol van az igazi hazánk. Szent István megmutatta: nehéz helyzetben is hogyan lehet jó döntést hozni, hogyan lehet országot, hazát és nemzetet építeni. Minden ember annyit ér, amennyit a döntései, az elhatározások tesznek bennünket emberré. Jézus Krisztus életünk alapja kell legyen, ennek elérésében és mindennapi döntéseinkben kérjük Szent István király közbenjárását, hangsúlyozta Kerekes László segédpüspök, aki Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, Puskás Antal pálos tartományfőnökkel, Bátor Botond pálos szerzetessel és a környékbeli települések papjaival közösen mutatta be a búcsús szentmisét.

A liturgia végén a felavatandó zarándokház felújításában résztvevőknek mondott köszönetet Bátor Botond, a hargitafürdői kolostor elöljárója, majd Puskás Antal pálos tartományfőnök is méltatta az ünnepet.

A csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia építtette zarándokház 2018-ban került a hargitafürdői pálos kolostor tulajdonába. A felújítási és átalakítási munkálatokat a Boldog Özséb-program keretében a magyar állam 2,2 millió lejjel finanszírozta. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felszólalásában a magyar alapítású pálos szerzetesrend fenntartotta létesítmények magyar közösségeket és nemzetet segítő, erősítő, illetve megtartó szerepét méltatta, ugyanakkor szólt Szent István király ma is aktuális döntéseiről. Elmondta: „Szent István király kijelölte nekünk az utat. Kijelölte államszervezetében, vármegyékben és az erős központi hatalomban. De ugyanilyen mértékben jelölte ki egyházmegyékben is a keresztény hitnek támogatásában és óvásában, és az egyháziak segítésében is. Egyben megmutatta azt is, hogy az idegenekkel is szeretettel bánjunk. Más népeket tiszteljük, ha kell, fogadjuk be őket. De azt is megmondta és tette is, hogy a hazát megvédjük, rabszolgái bármi nagy nemzeteknek sosem leszünk, és mi is megkívánjuk, megköveteljük a tiszteletet a magyarság irányába. Szent királyunknak, Istvánnak a tanítása, intelmei, a gyakorlatban is megvalósult cselekedetei határozzák meg a mai tetteinket, mai viszonyunkat is a világhoz.”

A kápolnában tartott ünnepség végén a résztvevők a Szent István-zarándokközponthoz vonultak. A mintegy 40 szálláshellyel, közösségi teremmel és ebédlővel is rendelkező épületet Kerekes László segédpüspök áldotta meg.

Kép és szöveg: Csúcs Mária