Az aranymisés Szilveszter Imre-Gábort köszöntötték

0
1400
Fotók: Ambrus Róbert

A hidegségi egyházközösség életében különleges ünnepet ültek augusztus 20-án: plébánosuk, Szilveszter Imre-Gábor pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából gyűltek össze. Nemcsak lelket, de templomot, plébániát építő plébánost, epserest köszöntöttek.

Az aranymisés plébánost a helyi polgármester, a megyei tanács képviselője, paptársai és a hívei köszöntötték az ünnepen. A hívek különösen hálásak az építő és összetartó tevékenységéért: templomot, plébániát építtetett, illetve a Szent Margit napközis óvodát is neki köszöni a helyi közösség, amely úgy fogalmaz, hogy lelki vezetőjük, következetességével és erős személyiségével erkölcsi fegyelemre tanítja a híveit – mondta el portálunk megkeresésére Molnár Erika.

„Isten ma is lelkes emberhalászokat vár. Olyanokat, akik meggyőződnek arról, hogy Jézus üdvözítő kereszthalálával minden ember megváltója lett. A papi élet ugyanakkor állandó fegyelmet igényel. Az öt évtized eredményes papi szolgálata csak Isten meghívásában érthető és vállalható. Emberi gyengeség, ami a keresztényt is kísérti, hogy hajlandó mindenben a dolog könnyebb végét fogni, tizedet adni mentából és kaporból, vagy akár aranyából, inkább, minthogy igazságra törekedjen, s az irgalmat gyakorolja. Az aranymiséjét ünneplő Szilveszter Imre címzetes esperes, plébános úrban is megvolt az engedelmes hit az Isten iránt és elindult az érseki városba, ahol 6 év után 1972-ben pappá szentelte Isten Szolgája Márton Áron püspök” – fogalmazott prédikációjában Koncsag László plébános.

Hozzátette: az ünnepelt Medgyesen volt egy évig káplán, innen Sinfalva következett Alsójára, Tordatúr plébániákkal és 3 filiával Aranyoszentmihály, Nagysink és Holcmány. Ez vasárnaponta 100 kilométer utazást jelentett a szentmisék bemutatása végett. Saját kezével is dolgozott egyházi épületek restaurálásán, zöldséget termesztett hogy eladja a piacon és így szerezzen bevételt a további munkálatokra. Ezután következett a gyimesközéploki szolgálati hely, de minden vasárnap misézni kellett Hidegségen is, hogy az idősebbeknek ne keljen 10-15 kilométert gyalogoljanak a Mária Magdolna-templomba. Hidegségen 1999 és 2000 között templomot, majd 2003-2006 között plébániát építtetett, amely 16 éve működik önálló plébániaként. Ugyancsak Hidegségen Szent Imre tiszteletére útszéli kápolnát is építtetett.

„Bővítette itt, helyben a közhasznú épületek sorát óvodával és játszótérrel. Ápolta a papokkal a testvéri kapcsolatot. Kész volt őrizni az épületek állagát, javítani vagy építeni, attól függően, hogy mit kíván a helyzet. Kiemelt hangsúllyal a hívek lelki épülésére évente rendszeresítette a triduumok megtartását. Következetes helytállással, szerény magaviselettel, tanulni vágyással és erős hittel, mosolygós arccal végezte a feladatát” – méltatta Szilveszter Imre-Gábort az ünnepi szónok. A szentmisén közel hatszázan vettek részt, a szent liturgia után az ünneplést közös ebéddel folytatták.