Szlovák hívek zarándoklata Máriaradnára

0
882
Fotók: Andreea Bodroghi

Többéves hagyomány, hogy a Nagyboldogasszony ünnepéhez közel eső szombaton a nagyváradi és a temesvári egyházmegye területén élő szlovák hívek zarándokolnak a máriaradnai kegytemplomhoz, hogy együtt kérjék Égi Édesanyánk oltalmát és közbenjárását. Idén a zarándoklat augusztus 13-án, szombaton volt. Ahogy azt bevezetőjében Mlinárcsik Ján nagyváradi plébános megemlítette, Böcskei László nagyváradi püspök 11 éve kíséri el a zarándokokat a radnai kegyhelyre.

A liturgia főcelebránsa idén is a szomszédos egyházmegye főpásztora volt, koncelebrált Mlinárcsik Ján, Frnka Jaroslav és Gyenge Béla János plébános a nagyváradi, valamint Miklós Csaba, Máthé Lóránd és Hajdú József lelkipásztor a temesvári egyházmegyéből. A szentmise szónoka Marián Jaklovský lelkipásztor, a kassai Egyetemi Pasztorációs Központ káplánja volt, aki egyetemistákból és már végzett hallgatókból álló hattagú csoporttal érkezett misszióba a gátaljai plébániához tartozó Temesbökényben élő szlovák közösséghez. Homíliájában Marián Jaklovský lelkipásztor hangsúlyozta: a Boldogságos Szűz Máriához a hívek úgy érkeznek, mint gyermek az édesanyjához, aki megértő, és akinek elmondhatnak mindent, ami a lelkünket nyomja.

A szentmise zenei szolgálatát a kassai főegyházmegyéből érkezett ifjúsági csoport végezte, orgonán játszottak a két egyházmegye szlovák közösségeinek kántorai. A liturgia végén Adrian-Miroslav Merka, a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége részéről megválasztott Bihar megyei parlamenti képviselő megköszönte mindenkinek a jelenlétet, ugyanakkor köszönetet mondott a püspököknek és papoknak az országban élő szlovák közösségek pasztorációjában végzett munkájáért.

Végezetül Böcskei László nagyváradi püspök buzdító és bátorító szavakkal fordult minden zarándokhoz egy olyan világban, amely – mint ahogyan a főpásztor fogalmazott – „más irányban halad, mint amerre mi szeretnénk”. – Amikor az ember eltávolodik Istentől, borzalmas dolgok történhetnek. Az ember képes elpusztítani önmagát. Azért vagyunk ma itt, hogy tanúságot tegyünk arról a helyes irányról, amelyet továbbra is követni akarunk az életünkben. A Szűzanya közbenjárása és segítsége által Istennel akarunk maradni, őrá akarjuk bízni egész életünket, minden gondunkat, félelmünket – hangsúlyozta a nagyváradi püspök.

A radnai Mária-kegyhelyre ezúttal is sok zarándok érkezett gyönyörű népviseletben, hangsúlyozva a hagyományok, az anyanyelv, a kultúra és a hit megőrzésének fontosságát, ami ezúttal is egyesítette a bazilikában jelenlévőket.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája