Sieger Köder: keresztúti stáció Edith Steinnal

0
1045
Részlet a festményből

Sieger Köder 1925. január 3-án született Wasseralfingenben, 1947-ben iratkozott be a stuttgarti művészeti akadémiára, 1965–1970 között pedig Münchenben és Tübingenben tanult katolikus teológiát. A későbbiekben beiratkozott a papi szemináriumba, 1971-ben szentelték pappá. Festési stílusát tekintve egyaránt merített Chagalltól és El Greco munkásságából. Oltárképeket, templomi színes üvegablakokat, festett szobrokat, domborműveket, keresztutakat és táblaképeket is készített, főként állomáshelyein, de más megrendelésekre is. Belső hitvilágát képekben jelenítette meg.

Mivel munkássága a Szentírás szinte minden témáját megjeleníti, egy, az ő festményei által illusztrált Bibliát is kiadtak. Ezen kívül több olyan könyv is született, ahol az ő festményeit elmélkedésekkel látták el. Nem csak Németországban, de Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendenek ezen összeállítások. Az itt bemutatandó festménye az egyik keresztút-sorozatának egyik darabja. A keresztút eredetije a Köln melletti Bergisch Gladbach-i Szent Miklós-templomot díszíti.

A keresztút hetedik stációjának képét szeretnénk közelebbről megtekinteni. A festmény azt a jelenetet ábrázolja, amikor Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt, de ez az ábrázolás nem mindennapi. A kereszt alatt összeroskadó Jézus alakja mellett felfedezhetünk két másik alakot is. Balról egy afroamerikai férfit láthatunk, jobbról pedig Szent Terézia Benediktát, közismertebb nevén Edith Steint. Mindketten az élet peremvidékére szorult embereket jelképezik, akiket hovatartozásuk miatt vetettek meg az emberek. A bal oldali férfi a rabszolgakereskedelem, Edith Stein pedig a holokauszt áldozata. A festmény ábrázolási kontextusában erős és fontos mondanivalót hordoz. Jézus a szenvedésében közösséget vállal azokkal az emberekkel is, akik a későbbi korokban szenvednek a megkülönböztetéstől, kitaszítottságtól. Ugyanakkor a Jézust követő alakok is mind kereszteket cipelnek, így a közösségvállalás fordítottan is igaz. Mindaz, aki vállalja élete keresztjét, Jézussal vállal sorsközösséget és mélyebb kapcsolatba kerülhet vele.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelenik a Vasárnap 2022/33-as számában.