Hogyan lehetnénk igazi közösség, amely vonz?

0
764
Fotó: Vatican News

A Vatikáni Rádió munkatársa készített interjút Pál József Csaba temesvári megyés püspökkel, akit 2018-ban nevezett ki Ferenc pápa a temesvári egyházmegye élére. A beszélgetésben az elmúlt négy év tapasztalatairól és a járványidőszak idején végzett lelkipásztori tevékenységről kérdezték a főpásztort.

„Próbálunk együtt sokan a Szentlélekre figyelni, hogy milyen irányba kíván vezetni minket. Az ifjúsági pasztoráció egyik fontos eleme a törekvésünknek” – kezdte interjúját Pál József Csaba temesvári püspök az egyházmegyéje vezetésében megélt eddigi tapasztalatairól szólva. Ha bérmálni megy, a szertartás előtt egy órás találkozón beszélget a fiatalokkal az életről: „Nekem ez egy szép tapasztalat, hogy a fiatalokban látom, még ha nagyon mélyen elásva is, a vágyat a jó Isten iránt.” Az egyházmegyében van pasztorális ifjúsági központ, amely megerősödött a pandémia időszaka ellenére is. Vannak román és magyar egyetemista csoportok, a fiatalabbakat a főesperesi kerületekre osztották be. „Nagyon fontosnak tartom ezt a munkát, még ha nem is nagyon látványos. Tudomásul kell vennünk, hogy nem nagy tömegekkel dolgozunk most, de fontos, hogy egyenként, személyesen is tartsuk velük a kapcsolatot. Meg kell hívni őket. A jó Pásztor egyetlen elveszett bárányának is utána megy. Ezt a módszert kell alkalmaznunk. Nem kell panaszkodnunk, hogy milyen sokan nem járnak, hanem akiket el tudunk érni, érjük el és ajándékozzuk meg az Isten szeretetével” – szögezte le a temesvári püspök.

A másik fontos tevékenységként a családpasztorációt emelte ki. A családpasztorációt végző munkacsoportban vannak önkéntes családok és fizetett alkalmazottak. Magyarok és románok együtt terveznek, gondolkodnak. Június végén Máriaradnán egynapos családi fesztivált szerveztek. Család-animátorokat is alkalmaznak, ami egyelőre még csak egy kis csoport, de a mustármag reményeként él a lehetőség, hogy növekedni fog és egyre több család foglalkozik majd más családokkal. A jegyes kurzusok elindultak, amelyeknek szintén családok a gazdái. „Lassanként a kísérésben is segítségünkre vannak a családközösségek, amelyeket szeretnénk megsokszorozni” – hangsúlyozta Pál József Csaba.

Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023-ban

Temesvár Európa kulturális fővárosa lesz, amelyhez az egyházmegye is hozzájárul azzal, hogy megnyitja templomait, idegenvezetőket biztosít, akik a templomokat bemutatva a száz, kétszáz évvel ezelőtti emberek és a mai emberek hitéről beszélnek majd. Ezért elindítottak a fiatalokkal ez év januárjában egy felkészülési folyamatot, amelybe hét felekezet kapcsolódott be, tehát ökumenikus jelleget ölt a tevékenységük. Eredetileg egynapos programra gondoltak, de a fiatalok 35 ötlettel álltak elő csoportjaikban, így végül egyhetesre tervezik a helyi keresztény értékek bemutatását jövő májusban. A program jellegét a keresztény és fiatalos mivolta, az egység lelkülete adja majd. Lesz Gen Verde koncert, különféle nemzetek és felekezetek énekelnek egy délután, esti imádság öt templomban, továbbá szimpóziumok, kerekasztalok, előadások, faültetés is más programok mellett. Igyekszik az egyházmegye a fiatalok ötleteit megvalósítani. Havonta tartanak találkozókat a fiatalokkal és készülnek a jövő évi programra. A felnőttekkel is készülnek: novemberben ökumenikus módon kétnapos programot szerveznek előadásokkal, tanúságtételekkel, tapasztalatcserékkel, énekléssel. „Összességében a ma élő emberek hitéről akarunk tanúságot tenni, arról, hogy hogyan élünk és hogyan látjuk ma a keresztény életet” – hangsúlyozta a temesvári püspök, aki a temesvári székesegyház felújításáról is szólt az interjúban. Elmondta, hogy közel négy éve tart a folyamat. Már látogatható belül, kint még állványok takarják. A székesegyház újraszentelése is fontos, szép esemény lesz az egyházmegye életében. Addig azonban a megyés püspök a nagy ünnepeken más-más templomokban vezette a szertartásokat. „Jó, ha a püspök nemcsak mindig a központban van, hanem el tud menni máshova is” – állapította meg Pál József Csaba.

A vizitációk is tartanak az egyházmegyében, már a vége felé járnak. Minden plébániát másfél napig látogat a püspök. Hasznosnak tartja, mert sok emberrel lehet találkozni. Szeret a csoportokkal, a munkatársakkal, a család-csoportokkal, a különféle mozgalmak és egyesületek képviselőivel is találkozni. „Sokszor nagyon gazdagodva megyek haza, hogy mennyi sok szépség van az egyházmegyében és talán nem is láttam eddig annyira” – vallotta meg örömmel Pál József Csaba püspök.

A szinodális út egyházmegyei szakasza

„A szinodális út egyházmegyei szakasza nagyon segített abban, hogy közösségek jöjjenek létre akár a fiatalok, a felnőttek, a családok között, hogy igazi közösségben éljenek” – mutatott rá a temesvári püspök. A püspökségen az alkalmazottakat négy csoportba osztották és öt alkalommal találkozott velük. Nagyon sikeres volt, a résztvevők a találkozók folytatását kérték, ezért havonta kétszer rendszeresen összegyűlnek a Szentírás tanulmányozása céljával, tehát bibliakör formájában. Ez más plébániákon is elindult. „Ez célja is a szinodális útnak, hogy ne álljunk meg azzal, hogy megtettük, beírtuk, elküldtük a dokumentumot, hanem szinodális módon gondolkodni, imádkozni, lelkeket megkülönböztetni, keresni a jó Isten akaratát együtt. Két fontos dolog van számomra: hogyan lehetnénk igazi közösség, amely vonz és hogyan tudnánk eljutni azokhoz, akiknek egyelőre nincs jó kapcsolatuk az Istennel és az egyházzal. Ezen van mit gondolkodni és erről beszélni, tanácskozni együtt, hogy ezért többet tehessünk” – emelte ki a temesvári püspök.

Jövőre ugyanakkor még nagyobb figyelmet fordítanak majd a diakóniára, a szolgálatra. A fiatalok, a családok jobban odafordulnak majd a szükséget szenvedők, a betegek, az idősek felé, mert szükség van emberekre, akik eljutnak azokhoz, akik maguk nem tudnak eljutni az egyházi közösségbe. Sok szenvedéssel telt a pandémia időszaka is: a családokban a megbetegedések és halálesetek miatt félelem költözött az emberek lelkébe. Fontos volt velük együtt érezni és hozzájuk közel lépni, együtt vinni és viselni a szenvedéseket, bátorítást adni. Pál József Csaba rávilágított egy nagyon pozitív hozadékára a pandémia időszakának. A kezdete előtt két héttel indult egy felnőttképzés a temesvári egyházmegyében. Az első két alkalommal még személyesen találkoztak, közel száz világi hívő. Azt a célt tűzték ki, hogy tanítványokat képeznek, nem akolitusokat, lektorokat, hanem krisztusi tanítványokat, akik majd a folyamat végén eldöntik, hogy mire hívja őket az Úristen. A járvány kezdetekor azonnal átálltak az online találkozókra.

Nagyon meglepte a püspököt, hogy az eredeti tervekkel ellentétben, miszerint félévente 3-4 hétvégén találkoztak volna, minden héten tartottak online találkozókat, mert nagy igény volt rá. 70-80 ember végig kitartott. Most ér véget a hároméves képzés. Kis csoportokra is felosztották a résztvevőket, akik a heti másfél órás találkozón túl, még maguk között minden héten találkoztak. Így szép elmélyülések, megtérések történtek, az emberek bátrabban beszélnek hitükről. „Ha nem lett volna a pandémia, talán a félévente tervezett találkozóknak nem lett volna akkora hatása, mint a hetenkénti gyakori, rendszeres találkozóknak. Nagy örömmel vesznek részt az emberek és elmondják, hogy mit tanultak, mit éltek meg és miben növekedtek, mint keresztények és mint emberek” – összegezte a felnőttképzés eredményét a temesvári püspök.

Az egyházmegye néhány papja is elhunyt a járvány időszakában. „Azt is meg kellett tanulnunk, hogy nem egyformán gondolkodunk. Van, aki a vírusról vagy az oltásról másként gondolkodik, és attól még testvérem. Ezt fontos elfogadni és integrálni. Másként gondolkodunk, de Krisztusért dolgozunk együtt. Ezt meg kellett tanulnunk, nem volt annyira nyilvánvaló, hogy mennyire különbözőek vagyunk és ez nem baj. Csak fontos, hogy legyen meg a tisztelet egymás iránt, mert akkor jó közösséget tudunk teremteni” – zárta interjúját Pál József Csaba temesvári püspök.

Forrás: Somogyi Viktória, Vatican News