A Tábor-hegyi színeváltozást ünnepelték a Kis-Somlyó hegyen

0
638

Augusztus 6-a egyházunk liturgikus hagyománya szerint a kisebb Krisztus-ünnepek közé tartozik, ekkor ünnepeljük Jézus Krisztus Tábor-hegyi színeváltozását. Szép, meghitt ünnepet ültek a Salvator kápolna búcsúján résztvevők augusztus 6-án.

Régi hagyományra tekint vissza a csíksomlyói plébániához tartozó, a Krisztus-hágójának tetején, a Kis-Somlyó hegy csúcsán elhelyezkedő kápolna búcsúja, ahová évről-évre sokan zarándokolnak el a közeli városból és a környező falvakból.

Az isteni Megváltó tiszteletére szentelt kápolnának ma is meg van a korszerű üzenete. Ezt az üzenetet tolmácsolta az ünneplő közösség számára András István kanonok, a gyulafehérvári szeminárium rektora, aki hármas, az ünnepi evangéliumból fakadó felvetés köré csoportosította mondanivalóját. Egyrészt az Isten által reánk rótt, a hitből fakadó meghívásaira hívta fel a jelenlevők figyelmét. Kiemelte, hogy el kell fogadnunk azokat a felhívásokat, melyek megoldására Isten képességet adott nekünk, úgy építve Isten országát egymás között.

Ezen a helyen a csend hangsúlyosan, szinte kézzel fogható módon jelen van – hangzott a második gondolatsor. Eszerint a keresztény ember nem válhat a fecsegés emberévé. Keresztényként meg kell tanulnunk hallgatni és meghallgatni másokat, mert ez előre visz bennünket a lelki fejlődés után.

Harmadszor alapvető kérdésként ott lebeg ezen a szent helyen, az Istennel való találkozás hegyén, milyen bűnöket kell kiküszöbölnünk saját életünkből, mik azok a lelki terhek és hibák, amelyet itt szívesen letennénk. A szentbeszéd ezen részében hangsúlyozta a szónok: a keresztény embernek fontos, hogy őszintén szembe tudjon nézni hibáival, és ugyanolyan hangsúlyos, hogy felismerje magában az Istentől kapott jót, erényeket.

A szentmisét lezáró, köszönő gondolatokban Göthér Gergely helyi plébános kiemelte, hogy évről évre mind többen vesznek részt ezen a szép zarándokalkalmon, s így a hívek és az esperesi kerület papjai is együtt ünnepelhették, ünnepelhetik ezt a szép és tartalmas Krisztus-ünnepet. A közös imádkozás az egyházi és a nemzeti himnuszok eléneklésével zárult.

Obermájer Ervin