Elhunyt Poósz Lajos szatmári egyházmegyés nyugalmazott plébános

0
1280

Poósz Lajos nyugalmazott plébános 2022. július 25-én, életének 78., papságának 54. évében, Istenben megnyugodva, csendben elhunyt.

Poósz Lajos 1944. július 7-én született Kálmándon. Általános iskoláit Nagykárolyban, a középiskolát a gyulafehérvári Kántoriskolában, teológiai tanulmányait pedig a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte.

1968. április 21-én Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron.

Segédlelkész volt: 1968-tól Szaniszlón, 1970-től Felsőbányán és 1973-tól Nagykárolyban a Kalazanci Szent József Plébánián. Plébánosként szolgált: 1974-től Hosszúmezőn, 1980-tól Kökényesden, 1984-től Börvelyben, ahol csak nagyon rövid ideig működött, majd külföldre távozott, Svájcban telepedett le. 1985-től a baseli Magyar Misszió lelkésze. 2006-ban nyugdíjba vonult és Birsfeldben élt. 

Földi maradványait Baselben, a Hörnli temető papi sírkertjében helyezik örök nyugalomra augusztus 9-én, 13:30 órakor a helyi kápolnában. Valentine Koledoye vikárius szentmisét mutat be érte.


Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye honlapja