Meghosszabbították a Nyilas Misi-ösztöndíj leadási határidejét

0
802
A tehetség a legnagyobb ajándék, de egyben a legnagyobb feladat is. Fotók: Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Facebook-oldala

Egy hónappal meghosszabbították a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázatának leadási határidejét, így július 31. helyett augusztus 31-ig lehet beküldeni a pályázatokat. Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szülei, gyámjai pályázhatnak a 2021/2022-es iskolai évben magyar nyelven tanuló, a tanév végén legalább 8,50-es általánost elérő 6–10. osztályos tanuló gyermekük számára, amennyiben az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt. A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület közleményét olvashatják.

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat ösztöndíjprogram keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz ösztöndíjasuk folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 216 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. A legjobb eredményeket felmutató ösztöndíjasok akár havi 27 000 forint értékű támogatásban is részesülhetnek! Sikeres érettségit követően ösztöndíjasaik felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik.

A kiírásra olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Bővebb információk az egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2022. augusztus 31-ig (ez a beérkezés határideje) várják az egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 2/3 jud. Cluj, vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címre. A pályázattal kapcsolatban további információk a 10–16 óra között hívható 0787-200 690-es és a 0787-671 137-es telefonszámokon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kérhetők.