Pere Vall: Szent Anna Szűz Máriával és a gyermekkel

0
853
Részlet Pere Vall Szent Anna Szűz Máriával és a gyermekkel című alkotásából

Pere Vall 1403–1411 között alkotott Katalóniában, a mai Spanyolország egyik autonóm közösségében. Az általunk itt elemzett festmény egy oltárkép, amely a késő gótika jegyeit viseli magán. Az 1408 körül készült alkotás Szent Annát, Máriát és a kis Jézust jeleníti meg. Fa alapon tojástempera technikával készült. A gótikus alkotások jellemzője itt is észlelhető, hogy a festő, háttérbe szorítva a realisztikus ábrázolást, a szimbólumok kifejező erejére fekteti a hangsúlyt.

Szent Anna az ölében tartja a fiatal kislánynak tűnő Máriát, akinek szintén az ölében van a kis Jézus. Mindhárman a kor nemesi rétegeinek öltözetét viselik. Szent Anna alakja jóval nagyobb a többi ábrázolt személynél, így itt az ő szerepe kiemelkedő. Ő az, aki nevelésével alapot adott Mária életének, és így lehetővé tette, hogy az ő lánya Isten anyjává válhasson. Ezt fejezi ki nagy termete, amely megtart és biztonságot ad az őt követő nemzedékeknek.

Mária királyi viseletben, koronában és arannyal borított palástban tündököl. A festményeken megjelenő arany Isten jelenlétét szimbolizálja, ugyanakkor ezen a képen Mária kiválasztottságát is jelképezi. Ő az, akit az Atya Fiának anyjává választott. Míg Anna feladata az, hogy a kiválasztottat nevelje, addig Mária küldetése abban áll, hogy elfogadja és igent mondjon erre a kiválasztottságra, és Isten eszközeként közreműködjön a megváltás művében. Az ölében látható gyermek pedig ezen megváltás kezdetét jelenti, akinek rózsaszín ruhája az örömet és szeretetet hirdeti.

A kép magasztosságát a háttérben megjelenő angyali kar emeli még magasabbra. Az angyalok különböző hangszereken játszanak. Felismerhető a lant, a fuvola, a hárfa és a duda is. A különböző hangszerek együttese Isten dicsőségét magasztalja, aki az általa kiválasztott embereken keresztül mutatta meg szeretetét.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/31-es számában.