Nagyszülők és idősek zarándokoltak Máriaradnára

0
871
Fotók: A temesvári püspökség sajtóirodája

A temesvári egyházmegyében az idősek világnapja helyi megünneplésének előkészületei már július elején elkezdődtek, amikor a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda minden plébániára elküldte a tervezett programot. Július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim napján a nagyszülőket és a katolikus közösségek idős tagjait várták a máriaradnai kegyhelyre, ahol szentmisén, keresztúti ájtatosságon, előadáson és kiscsoportos beszélgetésen vettek részt.

Idén Szent Joachim és Szent Anna ünnepe alkalmából tartották a nagyszülők és az idősek világnapját. A világnapot tavaly Ferenc pápa rendelte el, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma pedig idén javasolta, hogy ezt a napot ünnepeljék meg szentmisével vagy keressék fel a magányosan élő idős embereket. Ugyanakkor július 26-a évszázadok óta a temesvári hívek hagyományos zarándoknapja is, így a radnai Mária-kegyhelyre nemcsak nagyszülők, hanem egész családok érkeztek fiatalokkal és gyermekekkel. Sokan zarándokoltak az egyházmegye horvát és bolgár közösségeiből is. A nagyszülők és idősek napjának megnyitó szentmiséjét 11 órakor Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök, Temesvár-józsefvárosi plébános mutatta be P. Blénesi Róbert Arad-belvárosi plébános, Augustinov György lelkipásztor, a temesvári bolgár közösség plébánosának, Matieș Marin karánsebesi plébános, Jäger Béla Temesvár-újkissodai plébános, Király Árpád Arad-ségai plébános és Mihai Vereș ny. görögkatolikus lelkipásztor koncelebrálásával.

Magyar, román és német nyelvű szentbeszédében Szilvágyi Zsolt püspöki helynök a szentatya nagyszülőkhöz és idősekhez intézett üzenetéből idézett, majd a fiatalabbakhoz szólva úgy fogalmazott: gyakrabban kellene meghallgatni az időseket.

„Ha nem hallgatjuk meg az időseket, elkövetjük ugyanazokat a hibákat, amiket annak idején mások elkövettek. Meghallgatni az időseket annyit jelent, hogy visszatérünk a gyökerekhez. Kedves idősek, kérünk több imát, megértést, biztatást, hogy úgy, ahogy önök megvívták, mi is megvívjuk az élet harcát és teljesítsük a feladatainkat. Mert nem elég csak a múltba visszatérni, előre is kell tekinteni. És a fiatalabbaknak az a feladatuk, hogy az önök küzdelmét, az önök harcát folytassák” – emelte ki a szónok. A szentmie után a jelenlévők egy része együtt imádkozott a máriaradnai kegytemplom mögötti magaslaton lévő keresztút stációinál, közben a bolgár hívek a templomban szentmisén részt vettek, amelyet Augustinov György plébános mutatott be. Délután két előadást is meghallgathattak a résztvevők. Román nyelven Matieș Marin karánsebesi plébános a Szentírás néhány idős személyét mutatta be, illetve a fiatalabb ésidősebb generáció közti jó viszony néhány bibliai példáját – Noé, Mózes, Simeon és Anna, Jób, Ruth és Naomi –, és kitért arra, hogyan élték ők meg idős korukat. Magyar nyelvű előadásában Blénesi Róbert ferences szerzetes hangsúlyozta: az évek múlása sok ajándékot, de sok kihívást, szenvedést, kockázatot, veszteséget is jelent, fontos azonban, hogy az ember minden nap megújítsa hitét, Istennel való kapcsolatát, megtalálja élete értelmét, és mindazt, ami tartalommal tölti meg az mindennapokat.

„A nagyszülők és idősek világnapja tehát alkalom arra, hogy ismét örömmel elmondjuk: az egyház együtt akar ünnepelni azokkal, akiket az Úr – ahogy a Szentírás mondja – „napokkal lakatott jól”, amint az olvasható Ferenc pápa üzenetében. Máriaradnán ez az ünneplés abban az egyszerű tényben is megvalósult, hogy azok, akiket az Úr „napokkal lakatott jól”, újra megtöltötték e kegytemplom padsorait, találkoztak egymással, beszélgettek, örültek egymásnak és együtt imádkoztak” – fogalmazott Blénesi Róbert.

Forrás: A temesvári egyházmegye sajtóirodája