Felújították a nagyenyedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomot

0
1142
Fotók: nagyenyedi plébánia Facebook oldala

Befejezték a nagyenyedi római katolikus templom és kolostor tetőzetének és homlokzatának a felújítását, melyet nagy mértékben a magyar kormány finanszírozott. A munkálatok menetéről és a szórványban élők tevékenységéről kérdeztem az enyedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosát, Szász Jánost.

Miben újult meg a templom? Mit újítottak rajta? Mikor kezdődtek a munkálatok?

Tavaly volt egy pályázási lehetőség a magyar kormánynál és 15 millió forintos támogatást sikerült nyernünk a felújításhoz. Idén kora tavasszal kezdtük el a munkálatokat. Először a templom tetőzetét újítottuk fel, az északi részén új cserepet tettünk, teljes új lécezést, illetve a szarufákat cseréltük. A déli részén pedig az északi részről még jó állapotban levő cserepeket használtuk fel, újralécezve. Ezek voltak fontosak a templom tetőzetének restaurálásában.

A templomnak és a kolostornak is a csatornarendszerét újítottuk fel, illetve az épületek homlokzatán is restaurálási munkálatokat végeztek a kolostor magasságában, mert a torony még jó állapotban volt. Új megvilágítást kapott a templom a helyi tanács támogatásából, az úgynevezett városi kivilágításnak lett így a része. November 19-én van a templom búcsúünnepe, akkorra tervezzük a megújított, felújított környezetnek a megáldását.

Mi mozgatja, hogy szórványban ennyit dolgozzon? Miért éri meg?

Szeretem, amikor a szórványban vannak megmozdulások, ünneplések, koncertek, és ezzel párhuzamosan fontos, hogy az épületeink is megújuljanak és méltó környezetet biztosítsanak a szórványban élő emberek, híveink számára. Bárhol, ahol papként voltam, ezt próbáltam én is előhozni, természetesen az adakozóknak segítségével, főleg egy ilyen kis közösségben. Nagyenyeden 220 körül van a római katolikus hívek száma, és egy ilyenfajta beruházás nehéz a közösség számát tekintve.

Szükség van a jószívű adományozókra, jelen esetben a magyar kormány támogatása, a helyi tanács is 7000 lejjel, a megyei tanács pedig 5000 lejjel járult hozzá, s nem utolsósorban a helyi közösség is, hisz közel 30 ezer lejjel támogatták a felújítási munkálatokat. Fontos, hogy az ember keresse azokat, akik hozzá tudnak járulni és minden pályázati lehetőséget megfogjon, hogy azzal lépni tudjon és eredményeket érjen el.