Szentszék: a német szinodális út nem hozhat doktrinális döntéseket

0
112

A vatikáni nyilatkozat kimondja, hogy a Németországban folyamatban lévő kezdeményezésnek „nincs felhatalmazása arra, hogy a püspököket és a híveket új kormányzási módokra, valamint a tan és erkölcs új megközelítésére” kötelezze. A Szentszék arra hív, hogy csatlakozzanak az egyetemes egyház szinódusi útjához.

A Szentszék július 21-én, csütörtökön délután kiadott nyilatkozatával beavatkozik a németországi „szinodális útba”. „Isten népe szabadságának és a püspöki szolgálat gyakorlásának védelme érdekében szükséges pontosítani, hogy a németországi „szinódusi útnak” nincs hatalma arra kötelezni a püspököket és a híveket, hogy új irányítási módokat alkalmazzanak, valamint a doktrínát és az erkölcsöt érintő új megközelítéseket kövessenek. Nem lenne törvényes az egyetemes egyház szintjén megkötött megállapodás előtt az egyházmegyékben új hivatalos struktúrák vagy tanok elindítása, amelyek sebet okozhatnak az egyházi közösségben, és veszélyt jelentenének az egyház egységére.”

Ferenc pápa levele a német hívekhez

A nyilatkozat Ferenc pápa szavait idézi leveléből, amelyet a Németországban úton levő Isten népéhez intézett: „Az egyetemes egyház a részegyházakban és a részegyházakból él, ahogyan a részegyházak az egyetemes egyházban és az egyetemes egyházból élnek és virágoznak. Ha elszakadnak az egyház egész testétől, akkor meggyengülnek, elrothadnak és meghalnak. Ebből következik, hogy mindig élő és hatékony szeretetközösséget kell fenntartani az egyház egész testével.” „Ezért – zárul a nyilatkozat – reméljük, hogy a németországi részegyházak útjának javaslatai beilleszkednek az egyetemes egyház által járt szinodális útba, hogy kölcsönösen gazdagodjanak és tanúskodjanak arról az egységről, amellyel az egyház teste kifejezi hűségét az Úr Krisztushoz.”

Forrás: Vatican News / Somogyi Viktória