Nagyszülők világnapja a Szent Erzsébet Idősek Otthonában

0
788

A nagyszülők és idősek világnapját ünnepelték a Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonában. Az ünnepségre a gyergyószárhegyi gyerekotthon rajzzal, verssel, imával készült, a Gyergyóremetéről érkező lányok pedig táncokkal köszöntötték a nagyszülőket. A műsor végén a szenior örömtáncra is sor került.

A nagyszülők világnapjára Ferenc pápa is üzent:

Próbatételt él meg világunk, a pandémia váratlan és dühöngő vihara csapott le ránk, a háború pedig megsebezte a békét és a fejlődést világszinten. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk a veszélyt, hogy elfeledkezünk más járványokról, az erőszak elterjedt formáiról, melyek az emberi családot és közös otthonunkat fenyegetik. Az egyik ilyen erőszakforma az idősek kirekesztése, amikor azt gondoljuk, hogy ők már nem teremnek gyümölcsöt.

Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek

Ferenc pápa a július 24-én esedékes világnapra, amelyet a nagyszülők és idősek érdekben hirdetett meg, a 92. zsoltárból veszi gondolatait: “Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek”. Ez ellentmond a mai világtrendnek, mely erről az életkorról máshogy gondolkodik. Ellentétes sok idős ember beletörődő viselkedésével is, akik nem igen remélnek már és nem várnak sokat a jövőtől. Sokan félnek az öregségtől, mint egy betegségtől, ezért kerülnek minden kapcsolatot az idősekkel. A megoldás gyakran az, hogy intézetekbe zárják őket, ahol majd gondoskodnak róluk. Ez pedig a selejt kultúrája, ami jóváhagyja a mi és az ők kettéválasztását – figyelmeztet a pápa. Valójában azonban a hosszú élet áldás, az öregek pedig nem számkivetettek, akiktől elhatárolódni kell, hanem Isten jóindulatának élő jelei, aki bőségesen megáldotta őket az élettel. Áldott az a ház, ahol egy idős ember lakik! Áldott a család, mely tiszteli a nagyszülőket!

Áldás a hosszú élet

Az időskort nehéz megérteni, mert nem tanultuk meg elfogadni, mert nincsenek előremutató tervek, csak az ellátásukra vonatkozó megoldások. Az elfedni való ráncokat nézzük és nem a távlatot, ezáltal a selejt kultúráját éljük. A zsoltár segítségünkre siet, mert az Úrban bízva találjuk meg az erőt, hogy megsokszorozzuk a dicséretet. Rá fogunk jönni, hogy megöregedni nemcsak azt jelenti, hogy a test természetesen leépül és az idő feltartóztathatatlanul halad előre, hanem a hosszú élet ajándéka is. Megöregedni nem ítélet, hanem áldás – mutat rá üzenetében a pápa.

Ne csak szemlélői legyünk az életnek

Tevékeny időskort javasol a Szentatya a lelki élet szempontjából is, melyben olvassuk rendszeresen Isten igéjét, mindennap imádkozzunk, járuljunk a szentségekhez és vegyünk részt a szentmisén. Tápláljuk a kapcsolatot Istennel és a többi emberrel, mutassunk szeretetet a szomszédaink iránt, mint ahogy a szegények és a szenvedők irányában is. Ezáltal nem pusztán a világ történéseinek szemlélői leszünk, az ablakból bámulva a járókelőket. Ha kiélesítjük érzékeinket, hogy felismerjük az Úr jelenlétét, olyanok leszünk, mint az Isten házában zöldellő olajfa, áldást hozva azokra, akik mellettünk élnek.

A gyöngédség ereje győzni fog

Ferenc pápa a gyöngédség forradalmát javasolja gyógyírként, többesszám elsőszemélyben beszélve az öregekről és nagyszülőkről. Ez a fegyvertelen, spirituális forradalom, melynek mi lehetünk a főszereplői. Imával kísérjük a szenvedőket, fohászkodjunk a megbékélésért, hogy mindenki a testvért lássa a másik emberben. Legyünk az imádság költői, tanítsuk meg a mai embereknek, hogy olyan gyöngéden és megértően tekintsenek egymásra, ahogy mi, nagyszülők tekintünk unokáinkra.

Az idősek emberséges bánásmódja felebarátjuk iránt tanítói szerephez juttatja őket, a békés világ és a gyengék iránti figyelem mesterei ők. Az egyik gyümölcs, amelyet teremniük kell, a világ felett való őrködés. Őrizzük szívünkben – amint Szent József, gyöngéd és szerető apa tette – a gyermekeket Ukrajnában, Afganisztánban, Dél-Szudánban… Senki nem menekül megy egyedül, csak együtt sikerülhet.

Ne hagyjuk magára az időseket

Ferenc pápa üzenete végén arra biztatja a plébániákat és a közösségeket, hogy július 24-én, az idősek világnapján látogassák meg az öregeket, hogy senki ne maradjon magányos ezen a napon. Az idősek meglátogatása korunk irgalmas cselekedete. Kérjük Máriát, a Gyöngédség Anyját, hogy tegyen minket a gyöngédség forradalmáraivá, hogy együtt megszabadítsuk a világot a magány, és a háború démonjának árnyékától!

Forrás: Kiss Gabriella / Vatican News