Nagyváradi személyi változások

0
1285

Szeptember 1-jétől a nagyváradi egyházmegyében a következő személyi változások lépnek érvénybe Böcskei László megyés püspök rendelkezése értelmében

Plébánosok

FODOR József várad-székesegyházi plébánost főpásztora felmenti a plébánosi szolgálat alól, megköszönve eddig kifejtett munkáját a plébánia irányításában, továbbra is számítva segítségére. A többi megbízása érvényben marad.
PÉK Sándor eddigi várad-újvárosi plébános VÁRAD-SZÉKESEGYHÁZI plébános lesz.
KOVÁCS F. ZSOLT eddigi irodaigazgató VÁRAD-ÚJVÁROSI plébános lesz. Főpásztora továbbra is számít segítségére a pasztorális tevékenységek szervezésénél és koordinálásánál.

Káplánok

VÁNKOS Alexandru Érmihályfalváról a VÁRAD-ÚJVÁROSI plébániára kerül segédlelkésznek.
BLAGA Antoniu újmisés MARGITTÁN kap segédlelkészi megbízást.
OROSZ Roland újmisés VÁRAD-OLASZIBAN lesz segédlelkész, egyben a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kisegítő lelkésze és egyházmegyei ifjúsági felelős.

Központi beosztások

VAKON Zsolt püspöki titkár az irodaigazgatói feladatok ellátását veszi át a hivatalvezető feladataival együtt.
VARGA Sándor vagyonkezelői megbízatását újabb öt évre megerősítette a főpásztor.

Forrás: váradi egyházmegye