Kettős ünnep Sepsibükszádon

0
1322

Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek július 17-én, vasárnap Sepsibükszád katolikus templomában. A teljes belső felújításon átesett templomot és a 2019-es tűzvész után újjáépített plébániát Kerekes László segédpüspök szentelte fel.

A település temploma 1867-ben épült, tornyában három harang található. Az egyházközség újabb keletű, 1919-ben létesült, maga a település is csak száz évvel idősebb, hiszen 1819-ben lett községi rangja.

A plébánia 2019-ben teljesen leégett, új épület felépítése vált szükségessé. Bakó Ferenc plébános nem sokkal azután nyugdíjba ment, a közösség szolgálatát a szomszédos Tusnád plébánosa, Bilibók Géza vállalta el. Az ő vezetésével épült az új plébánia, amelynek tetőterében közösségi összejövetelre alkalmas termet is kialakítottak, ennek a 900 lelket számláló helyi közösség jó hasznát veszi majd, mondta el megkeresésünkre a plébános.

A munkálatokat Magyarország kormánya, a gyulafehérvári főegyházmegye, Kovászna megye Tanácsa, Sepsibükszád önkormányzata, valamint a magyarországi testvértelepülés, Berhida város önkormányzata és az ottani római katolikus egyház is jelentős összeggel támogatta.

Az ünnepségen Sepsibükszád polgármestere, Bács Csaba, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről pedig Tóth László főkonzul mondott köszöntő beszédet. Bilibók Géza plébános köszönetet mondott a támogatóknak, a munkálatokat végző cégeknek a lelkiismeretes, szép munkáért.

A Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök által celebrált szentmise keretében áldották meg a felújított templomot, a tusnádi és sepsibükszádi egyesített énekkar énekelt, ezután pedig a plébániaépület megszentelése következett, az ünnepségen a ministránsok, a nemrég elsőáldozáshoz járult gyermekek citeráztak.