Személyes istenképet formál a zsolozsma

0
971

Az imádságról, a zsolozsmáról mint imaformáról és a zsoltárokról hallgathattak elmélkedéseket, illetve imaórákon és szentmiséken imádkoztak a július 7-e és 10-e között szervezett hatodik zsolozsmatábor résztvevői. A négynapos programnak a gyergyószárhegyi ferences kolostor adott otthont. A táborban mintegy 90-en vettek részt, a gyermekeket ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és filmnézés is szórakoztatta.

Székelyudvarhelyről, Borszékről, Medgyesről, Csíkszeredából, Csíkszentlélekről, Csíkmadarasról és a Gyergyói-medence településeiről mintegy 90 résztvevő – közülük 30 gyermek – érkezett a múlt csütörtökön a gyergyószárhegyi ferences kolostorban szervezett hatodik zsolozsmatáborba.
,,A tábor elsődleges célja, hogy tanuljunk imádkozni, illetve célunk az is, hogy megismertessük a zsolozsmát mint liturgikus imádságot és a zsoltárok világát a gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt” – mondta Gegő Julianus ferences szerzetes, a tábor szervezője.

A zsolozsmatáborozók a megfelelő időben elimádkozták a zsolozsma imaóráit, szentmiséken vettek részt, valamint elmélkedéseket hallgathattak meg.

„A 118. zsoltárhoz alakítottuk a zsolozsmatábor programját: naponként hétszer mondok dicséretet neked (164); az éj közepén is felkelek neked hálát adni (62). A zsolozsma imaóráit eszerint imádkoztuk hajnali két óra és este nyolc óra között. Csodálatraméltó módon az éjszakai imaórára a gyermekek kétharmada is önként jelentkezett, hogy jelen lehessen. Pénteken és szombaton két-két elmélkedést hallgathattak meg a táborozók. Szó volt az imádságról, utána beszéltünk a zsolozsmáról, mint imaformáról és az ún. kishórák (délelőtti, déli és délutáni imaórák) jelentőségéről. A zsolozsma gerince a zsoltár, ezért volt tanítás külön a zsoltárokról is, majd szűkítve a témát a 138. zsoltárról halhattunk elmélkedéseket” – mondta Julianus testvér.

Az egyes programok közötti időszakokban a templomban folyamatos zsoltározás zajlott éjjel-nappal. Az elmélkedéseket Göbölösné Gaál Eszter egyházzenész, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, Szoliva Gábriel magyarországi ferences szerzetes, egyházzenész, Farkas Ferenc Ákos, az esztergom-budapesti főegyházmegye újmisés papja és Gegő Julianus ferences szerzetes tartotta.

A hatodik zsolozsmatáborhoz idén másodjára csatlakoztak a gyermekek, őket külön programmal várták a szervezők. ,,Mondhatjuk, hogy a tavalyi év – amikor a gyermekek részére először szerveztük meg a tábort – próba év volt: sokat tanultunk, tapasztaltunk, mi akik a gyerekekkel foglalkoztunk. Figyelmébe véve a tavalyi hiányosságokat és erősségeket az idei alkalom számottevően gördülékenyebb volt. A program célja, hogy a gyerekek fokozatosan megismerkedjenek a zsolozsmával, az egyház ezen imaformájával. A zsoltárok imádkozása egy személyesebb istenképet is formálhat: a zsoltáros szavaival lehet panaszkodni, örülni, hálát adni, kérni… A keresztény ember pedig a hétköznapi teendők közepette folyamatosan szembesül az említett hangulatokkal, élethelyzetekkel. A zsolozsmák imádkozása és a szentmise együtt volt a felnőttekkel, de azonkívül a sportcsarnok és a kultúrház adott otthont a gyermekekkel való foglalkozásnak” – részletezte Jonica Xénia, a gyermekprogramok egyik felelőse. Megjegyezte: a tapasztalatok azt bizonyítják, a gyermekek szívesen imádkozzák a zsolozsmát.

A gyermekeket zsoltározásra Farkas Domokos, a gödöllői apátság karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene tanszékének oktatója tanította; az ő szintjükön, nagy szakértelemmel és nagy elragadtatással vezette be őket a liturgia világába.

,,Azt látom, nélkülözhetetlen az elkötelezett kántorok személye. Ezek a gyerekek szkólákba járnak, amelyek egyfajta belépőként is szolgálnak a zsolozsmatáboros hangulatba: a gregorián kincsesládája hatalmas, amelyben otthon érezheti magát úgy a felnőtt, mint a gyermek. A gyermekek szeretnek énekelni, ebből pedig nem nehéz átvezetni őket a zsoltárok imádkozására ének és/vagy recitálás formájában. Számomra ismét a leghitelesebb megbizonyosodás arról, hogy szeretik zsolozsmát, és ezt bizonyítja az is, hogy kétharmaduk tényleg szívesen csatlakozott, önként bekapcsolódott az éjszakai imaórába, azaz a két két órakor kezdődő ún. matutinumba” – mondta Jonica Xénia.

A gyermekeket ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és filmnézés is szórakoztatta.

Felnőttek beszámolóiból

Dicsőség az Úrnak és a ferences testvéreknek e nagyszerű lehetőségért… Nagyon szeretek zsolozsmázni és ilyenkor úgy érzem, még mélyebben sikerül megértenem a zsolozsma fontosságát. Ima köré épül fel a program – arra gondolok, hogy így lehetne élni a hétköznapokban… Fantasztikus táj, mély ima, közösségi élmény, ismerkedések. Mi kell ennél több? Reméljük, jövőre újra együtt imádkozhatunk. (Csillcsu)

Köszönöm szépen a dallamos zsoltározást. Visszavezet ahhoz az imához, amelyet valójában Jézus is imádkozott. Megerősít a hálaadásban, a keresésben és az imádásban. Mindent köszönök. (Magdi Magdolna)

„Mindenekelőtt hálát adok Istennek, hogy megadta a táborban való részvétel lehetőségét. Hála és köszönet a szervezőknek a pontosságért. Tele a szívem istenélménnyel; és a kolostor közelében lévő reggeli madárcsicsergéssel együtt éneklem: Hála neked, Uram! (Tompos Margit)

Nagyon felemelő, ahogyan száll a szép éneklés. Ennek igazán megadja magát az ember. Megadja és hagyja, hogy fölemelje és repítse. Repítse valami olyan helyre, ahová a legtöbbször csak a vágyaiban tud szárnyalni: az isteni Fölség színe elé! Nagy köszönet! (Tarzicia nővér)

Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem a táborban. Az imádkozás, az elmélkedések és a szentmisék betöltötték a szívemet a jó Istennel. Úgy érzem, hogy lelkiekben és imádkozásban is fejlődést nyújtott nekem a táboron való részvétel. Köszönöm az itt szerzett élményeket és a részvételi lehetőséget, a szervezést. (Boglárka)

Kegyelmi éjszakákat és nappalokat töltöttünk együtt imádságban, szüntelenül az Úr arcát keresve. Hála és köszönet Neki és minden Testvérnek ezekért a fénylő, ragyogó időkért! (Farkas Ferenc újmisés)

Köszönöm az itt megtapasztalt kegyelmeket, és azt a figyelemfelhívást, hogy mennyire fontos a megállás a hétköznapokban, a pihenés Istennel. Köszönöm azt is, hogy megszólalván a csengő vagy a harang hangja, figyelmeztetett, hogy ne feledkezzem meg az imáról, a hálaadásról, magáról az Úrról. Felemelő érzés volt kitörve a csendből, a homályból… a zsolozsmázás során megtapasztalni a fényt, az örömöt. A jó Isten fizesse meg, hogy itt lehettem. (Névtelen)

Másodszor vettem részt a táborban. A tavaly és most is elsősorban nem magam miatt jöttem, hanem a gyerekek miatt, akiket hoztam. Általuk én is egy nagy ajándékot kaptam Istentől. Ezt tapasztalom meg mindig, amikor ők az elsők, velük foglalkozom. A zsolozsmatáborból egy felismerést, megerősítést és hálát viszek haza. Hála az értékeinkért, a testvérekért – akár ferences és másokért – szervezőkért, gyerekeinkért, akik másodszor is kérték az itt való jelenlétüket. A gyümölcse is talán megadatik ennek a tábornak, ugyanis tervünkben van bevezetni – egyelőre szerény szinten – a zsolozsmázást a mi gyülekezetünkben is. Adja Isten, hogy úgy legyen! Köszönünk mindent! (Névtelen)

Köszönet és hála mindenért! Nagyon jól éreztem magam. Megtapasztaltam Isten közelségét. Sokat tanultam az elmélkedések, a zsoltárok olvasása és éneklése során. Isten áldja a szervezőket, az ,,otthont adókat”, és a tábor résztvevőit is! (Névtelen)

Gyermekek beszámolóiból

Mondhatni, egyik legjobb tábor volt, sok foglalkozás volt és sokat imádkoztunk. Nagyon fel tudtam töltődni, meg örülök annak, hogy éjjel is mehettünk templomba.
(Vajda Szilvia, Medgyes)

Nagyon tetszett a tábor, a résztvevők is nagyon kedvesek voltak. Tavaly is itt voltam, de örvendek, hogy idén is eljöttem, én is szerettem a matutinumot. Éjjel két órakor felkeltünk és elmentünk a templomba, már az odaút is nagyon jó volt.
(László Bernadett, Medgyes)

A hatodik gyergyószárhegyi zsolozsmatábor megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Gyergyószárhegy Önkormányzata támogatta.

Fotók: Csibi András, Jonica Xénia

Bíró István