Új színben az illyefalvi templom tetőzete

0
1105
A megújulás fázisai

Pályázati támogatásból elkészült az illyefalvi templom tetőzetének és tornyának újrafedése, illetve a torony újrafestése. Továbbá a tervek szerint a szeptemberi búcsúra már villamosított harangok hívják a közösséget az orgonakísérettel bemutatott szentmisére.

Összefogással kezdődött az alsóháromszéki Illyefalva templomának megújítása. Az egyházközség fennállása alatt harmadik, ma is álló templom Fogarassy Mihály püspök közbenjárására és az Erdélyi Római Katolikus Státus vallásalapjának támogatásából épült fel a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Alapkövét a dualizmus első évében tették le, felszentelésére 1869-ben került sor. A második világháború végén a templom áldozatul esett az akkori országhatáron vívott harcoknak, déli fala több találatot is kapott, tetőzete cserép nélkül maradt. Külső javítására 1952-ben került sor, pár évvel később villanyt vezettek, 1964-ben újból kifestették a templomot, az 1980-as években a tetőzetét javították. Utolsó átfogó(bb) javítására 2003-2004-ben került sor, ekkor új lambériát, belső vakolatot és padlózatot kapott a templom.

A közel negyven évvel ezelőtt javított tető helyreállítása egyre sürgetőbb lett. A cserepeket az illyefalvi önkormányzat már 2019-ben megvásárolta, de a munkálatokat csak a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően tudták elkezdeni. Az EÖR-KP-1-2021/1-001097 számú pályázatnak köszönhetően megvalósult a templom tetőzetének és tornyának újrafedése, valamint utóbbi újrafestése, a csatornahálózat teljes és a nyílászárok részleges cseréje, a vakolat leverésével a templom alapjának szellőztetése. A felújítás mellett a liturgiában használatos eszközök korszerűsítése is elkezdődött.

Sánta Pál plébános elmondása szerint folyamatban van a harangok villamosítása és egy Németországból származó egy manuálos orgona felállítása, amelynek darabjai már a karzaton várják, hogy a tusnádi orgonaépítők összerakják őket. Ez utóbbi azért is kiemelkedő megvalósítás, mivel a másfél évszázados templomban ez lesz az első orgona. A tervek szerint az egyházközség szeptemberi búcsúünnepén már villamosított harangok hívják az orgonakísérettel bemutatott szentmisére a falu lakóit.

Pénzes Lóránd