Egykori római kollégisták találkoztak Gyulafehérváron

0
925

Gyulafehérváron találkoztak július 5-7. között a római Collegium Germanicum et Hungaricum egykori magyar anyanyelvű növendékei, 38-an, Erdélyből, Magyarországról és a Délvidékről, adta hírül a gyulafehérvári érsekség. Évente tartott találkozóik neve: …et Hungaricum.

A találkozó első napján Jakubinyi György ny. érsek mutatta be az érseki palotát, a nap közös vesperással zárult.

A második nap szentmisével indult, majd a szeminárium és teológiai intézet meglátogatásával folytatódott. A további programban párhuzamos, választható lehetőségek szerepeltek. A nap az érsekségi borpincében zárult.

Elutazás előtt, a találkozó utolsó napján a résztvevők a reggeli közös szentmise bemutatása után a székesegyházban, a gyulafehérvári várban, illetve a parkosított vársáncban sétáltak, végül pedig meglátogatták az érsekség Ars Sacra múzeumát és a Muzeikon nevű egyházművészeti múzeumot Oláh Zoltán kalauzolásával.

A római Pápai Német–Magyar Kollégium (Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum) magyar öregdiákjai minden évben találkoznak Magyarország, Erdély vagy Délvidék valamely egyházmegyéjében.

A kollégium két különálló intézet egyesítésével 1580-ban létrehozott, pápai, jezsuita vezetés alatt álló papnevelő intézet a német nyelvterületről és Magyarországról érkező növendékek számára. Alapítólevele szerint a Germanicum a Német-római Birodalom, a Hungaricum a Szent Korona országai területéről fogad hallgatókat. Utóbbi így ma Magyarországon kívül a Kárpát-medence más területeire, többek között a négy, többségében magyar anyanyelvű romániai egyházmegyére (a gyulafehérvári főegyházmegyére és a temesvári, nagyváradi, szatmári egyházmegyékre) is kiterjed.

A római Pontificium Collegium Germanicum papnevelő intézetet 1552-ben III. Gyula pápa alapította abból a célból, hogy a reformációval szemben jól képzett papok tudjanak fellépni.1580. április 13-án egyesítették az 1578-ban alapított Collegium Hungaricummal. 1773-ban, a jezsuita rend feloszlatásával világi papok vették át a vezetését, 1798-ban azonban bezárták, és 1818-ban, a rend újraindulásával ismét a jezsuiták nyitották meg.

A kollégium nevezetes villája a San Pastore (Rómától 30 km), ahol ma 100 szobás épület fogadja a növendékeket, akiknek nyaranként nyelvtanfolyamokat tartanak.

Alapításától kezdve körülbelül 7000 növendéke volt a kollégiumnak, közülük nagyjából 800 Magyarországról. Tanulmányaikat a Gregoriana Pápai Egyetemen végzik. Ruhájuk 1968-ig piros reverenda, fekete cingulus és piros köpeny volt. Az alapítólevél szerint a magyarországi főpásztorok 12 növendéket küldhettek. A szerzetesrendek közül csak a pálosok küldtek növendéket. A kommunizmus évtizedei után, az 1990-es évek elején erősödött a magyar jelenlét.