975 éve született a skótok legendás magyar védőszentje

0
6368

Még Szent István király idejében menekült kalandos úton Magyarországra az angol trónörökös, Edward herceg (Száműzött Eduárdként ismert az angol történelemben), aki feleségül vette a nagy magyar király lányát, és született egy lányuk. István király unokáját messzire sodorta az élet, Skóciában ment férjhez, királyné lett belőle, aztán a nép jótevője, védőszentje, aki megpuhította, megváltoztatta kemény szívű, szigorú skót férjét. Valójában ő az első Árpád-házi Szent Margit, az általunk ismert Szent Margit, IV. Béla lánya jóval utána élt. A legendás magyar királylány születésének idén van éppen a 975. évfordulója.

A messzire került Árpád-házi királylány történetének gyökere Szent István király uralkodásáig nyúlik vissza. A nagy államalapító királyunk gyermekei közül a krónikák csak a fiait említik név szerint, pontosan Ottót és Imrét, pedig valószínűleg születtek lányai is. Egyik ilyen, máig kétes kilétű személyhez kapcsolódik a történészek szerint egy nem bizonyítható, de a hagyományokban mélyen gyökerező történet. A legenda szerint 1022-ben, a dánok angliai betörése után Magyarországra menekült a trónörökös, Edward herceg és a testvére, akiket István király befogadott, és a dél-dunántúli Mecsek középhegységben birtokot is adományozott nekik. A Magyarország története címet viselő, a Magyar Televízió megrendelésére készült történelmi dokumentumfilm-sorozatban kiemelik: az első magyar király nemcsak befogadta a hercegeket, de Edward feleségül vehette Szent István egyik lányát, Ágotát, aki más történelmi források szerint nem is a lánya volt, hanem a húga, de mindenképpen közeli családtag, Árpád-házi királylány, aki a mai Mecseknádasd környékén, az erdő sűrűjében felépített ún. Réka-várban (aminek mára csak romjai maradtak) 1045-1047 körül, júniusban egy kislányt szült, akit Margitnak neveztek el. Őt tehát, bár az édesanyja révén, de ugyanúgy Árpád-házi Margitként kell tisztelnünk, mint a későbbi Árpád-házi Szent Margitot, IV. Béla király lányát.

Margit valamikor az 1050-es években, amikor az édesapja hazatérhetett a száműzetéséből, a szüleivel Angliába utazott. Ott azonban 1072-ben újabb trónviszály tört ki, ezért a családnak menekülnie kellett, végül Skóciában kötöttek ki, ahol István király unokája (vagy unokahúga) a kegyetlenségéről híres skót király, a „véreskezű” becenevet kapott III. Malcolm felesége lett. A hagyomány szerint azonban ez a király, magyar felesége mellett megváltozott, felhagyott az addigi durva életmódjával. Margit pedig, a legenda szerint nemcsak hűséges feleség, de az egyház pártfogója, a szegények istápolója, a skót nép jótevője lett, templomokat, kolostorokat építtetett, sokat jótékonykodott. Nyolc gyermekkel ajándékozta meg a férjét és a dinasztiát, akik közül később ketten is az egyház szentjeivé váltak. Margit királynét 1093-ban halt meg Edinburgh-ban, napokkal azután, hogy a férje, Malcolm és legidősebb fia az angolok ellen vívott csatában elestek. Halála után a skótok azonnal szentként kezdték tisztelni, és 1251-ben hivatalosan is szentté avatták. Valójában tehát a skótok szeretett királynéja az első Árpád-házi Szent Margit, akinek szentté avatásakor Budán már élt, éppen kilenc éves volt az általunk ismertebb Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla magyar király lánya. XII. Ince pápa 1693-ban Skócia patrónájává, azaz védőszentjévé nyilvánította, és november 16-a, a halálának a napja ma is a skótok egyik nagy ünnepe.

Szülőhelyén ma, Mecseknádasdon, a község Szent György vértanúról nevezett templomában, a templom előteréből nyíló emlékkápolnában a Réka-vár köveiből emelt talapzaton a skót királyné közel 1 méter magas, fából készült szobra áll (Frey György alkotása). Ugyanitt őrzik a szent királynénak a skót katolikus egyháztól kapott ereklyéjét. A Magyar Katolikus Lexikonban alapján a szentté avatás alkalmával emelték ki a sírjából az ereklyéit. A legenda szerint a maradványokat egy ezüst ravatalra helyezték, hogy a templom szentélyébe vigyék át, de amikor a menet Malcolm király sírboltja előtt haladt el, meg kellett állniuk, mert az ereklyét valami megmagyarázhatatlan erő nem engedte felemelni és tovább vinni. A történet szerint akkor egy öregember azt tanácsolta, hogy emeljék ki Malcolm csontjait is, és helyezzék oda Margit mellé. Mikor ez megtörtént, utána már könnyedén tovább tudták vinni a királyné földi maradványait is.

S bár ha még vitatott is, hogy Szent István unokája volt-e, de az több mint valószínű, hogy Magyarországon, a Mecsekben született, anyai ágon tehát mindenképpen Árpád-házi királylány volt. És, ahogy Nagy György, a dokumentumfilm-sorozat műsorvezető-szerkesztője fogalmaz: ha egyszer a skótok magyarként tartják számon, mi is büszkék lehetünk rá.