Eszköz a helyi egyháznak

0
1320

A gyulafehérvári főegyházmegyében június 29-én, a papszentelést követően zárult le a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat egyházmegyei szakasza.

Csont Ede tusnádi plébános, főegyházmegyei koordinátor ünnepélyesen átadta a beérkezett válaszokat Kovács Gergely érseknek, és elmondta, reméli, olyan eszközt nyújt át, anely segíti a helyi egyházban a megújulást. Hozzátette, azt is reméli, a dokumentum átadásával nem ér véget a készség egymás meghallgatására.

„A Jelenések könyvében a látnok azt írja, amikor átvette az angyal kezéből a tekercset: A szám édes lett tőle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserű lett. Valahogy így vagyok én is, amikor átnyújtom az érsek úrnak azt az összegzést, ami a püspöki szinódus egyházmegyei szakászának válaszaiból állt össze. Édes, mert jó volt látni, hogy sokan lelkesedtek és szívügyüknek tekintették a szentatya szándékát, sok szép dolgot emeltek ki az egyház életéből. A válaszok a remény és a hála mellett viszont rávilágítanak arra is, hogy bizony elég sok mindenben változnunk kellene ahhoz, hogy elmondhassuk mi is legalább azt, amit elmond az evangéliumi szolga: Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!
A válaszoknak nagy értéke, hogy őszinték és jóindulattal vannak megfogalmazva, még ha olykor kényelmetlenek is. A bejött válaszok megmutatták, hogy szép számmal vannak egyházmegyénkben olyan emberek, akik készek rámutatni a fájó pontokra abban a reményben, hogy a szembesülést megtérés követi. Ezekben az emberekben van az egyház ereje és lelki megújulásának záloga. Hálás vagyok értük.
Köszönöm a munkatársaimnak a nevében is az érsek úr bizalmát. Köszönet mindazoknak, akik válaszoltak a szentatya felhívására. Tudatában vagyunk, hogy munkánk sok szempontból hiányos. Mégis reméljük, hogy általa egy olyan eszközt nyújtunk át elsősorban a helyi egyháznak, amely segíti a továbbgondolkodást és a lelki megújulást. Reméljük, hogy a készség egymás meghallgatására, e dokumentum átadásával nem véget ér, hanem inkább mélyebb szintre lép. Adja Isten, hogy úgy legyen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Kovács Gergely érsek megköszönte Csont Ede szervező és koordinációs munkáját, valamint a vele együtt dolgozó munkacsoport minden tagjának is köszönetet mondott.