Jubileumi évet zárt a Jézus Szíve Társasága

0
906
Fotók: Merényi Zita/Magyar Kurír

Megalapításuk 100. évfordulójának ünnepi évét zárták június 24-én a Jézus Szíve Társasága nővérei Pécelen, az általuk működtetett idősek otthona kertjében ünnepi szentmisével, amelyet Schönberger Jenő szatmári megyés püspök mutatott be. A társaságban fogadalmat tett testvérek megújították esküjüket az ünnepi alkalmon.

A Jézus Szíve Társasága péceli, 92 férőhelyes idősotthonában jelenleg 85 gondozott él. A 60 munkatársból 20-an ápolók, 5-en pedig mentálhigiénés szakemberek. Az intézet árnyas kertjében alakították ki az oltárt, amelyhez a püspököt köszöntő Ecce Sacerdos magnus Halmos László-kórusmű alatt vonult Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, Molnár Miklós, a rákosligeti Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa, Berta László péceli plébános és Benke István, aki az idősotthon lelkészi feladatait látja el. A társaság 101. Jézus Szíve-ünnepén Suller Melinda SJC, a Jézus Szíve Társasága elöljárója köszöntötte a püspököt, a plébánosokat, Pécel polgármesterét és alpolgármesterét, a Coelestis Regina kórust, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola alsós diákjait, a társaság kültagjait és baráti körének tagjait, a lakókat és a munkatársakat. A megyés püspök elmondta, szeretettel jött Szatmárnémetiből, hogy a Jézus Szíve Társasága centenáriumában meghirdetett jubileumi év záró szentmiséjét bemutassa és felajánlja a jelenlevőkért.

„Szívének minden gondolata nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból, és táplálja őket az éhínség idején” – kezdte homíliáját a püspök a szentmise bevezető énekének zsoltárversével. Elmondta, a Jézus Szíve Társasága jelen van a szatmári egyházmegyében is, és Isten segítségével áldásos munkát végeznek. Megemlékezett Páter Bíró Ferencről, aki egykor a szatmári egyházmegye területén, Munkácson született. Már kispap volt, amikor felvételét kérte a jezsuita rendbe. 1901-ben Innsbruckban szentelték pappá, első szentmiséjét Szatmárnémetiben mutatta be. Az alapító atya élettörténetének ismertetése után a püspök idézte Bangha Béla, egy egykori rendtárs veretes méltató szavait Bíró Ferencről.

Az alapító számára papi tevékenységei közül a legkedvesebb az 1921. január elsején 12 taggal létrehozott Jézus Szíve Népleányai Társasága volt, amelynek a célját is meghatározta: „minden teremtett dolgot a legtisztább szándékkal a bűntől megváltva arra használják fel a keresztények, hogy a mi teremtő és megváltó Urunkat és Istenünket, Jézus Krisztust, főleg az ő üdvözítő szent szívét szeressék, tiszteljék, dicsérjék, szolgálják…”. A püspök azt is felidézte, amikor az alapító atya Pécelen ugyanazon terebélyes platán alatt, amely a szentmisén árnyékot adott a híveknek, arra figyelmeztette a társaságban elkötelezetteket: „Legyenek reálisan misztikusok! Mikor ezt a platánfát látják, vagy bármit az anyagvilágból, az juttassa eszükbe az Istent; és bármivel foglalkoznak, a leghétköznapibb dolgok emeljék az Istenhez magukat.”

A szónok XVI. Benedek pápának 2006-ban a jezsuita generális számára Jézus Szíve ünnepe alkalmából írt leveléből kiemelte, ma is feladata a keresztényeknek, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Jézus Szívével, határtalan szeretetére nekünk is szeretettel kell válaszolnunk. Szent Pál apostol szentleckében elhangzott tanítására utalva a püspök kiemelte, Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk. Hozzátette: Jézus Szíve emberi szív, megtapasztalta a vidámságot és a szomorúságot, az együttérzést és a részvétet is. Ujjong tanítványai sikerének, de sírásra fakad Jeruzsálem köveit látva. Jézus oldalából, mikor feláldozta magát az Atyának, víz és vér jött ki. Tátongó sebe a végtelen szeretetre emlékeztet bennünket. Ebből jöttek létre a szentségek, az Egyház, ebből a szeretetből született meg a Jézus Szíve Társasága. Beszédét a rendtagokért könyörgve zárta a püspök.

A szentmisén a péceli katolikus templom 77 éve alakult kórusa, a Coelestis Regina Kiss Zsuzsanna kántor-karnagy vezényletével és Ács Dávid elektromosorgona-kíséretével többszólamú műveket adott elő, köztük a szentáldozáskor Marco Frisina, a Vatikán zeneszerzőjének Amina Christi című kórusművét is, melyben a szólót Csokonai Anna, az otthon dolgozója énekelte. A szentáldozás után megújította fogadalmát 17 testvér. Ezután a testvérek elimádkozták Jézus Szíve királyságáról szóló imájukat is. A szentmise után Suller Melinda elöljáró az ünnep jelentőségéről beszélt. Ismertette a Jézus Szíve Társasága hivatását, melynek jelmondata a jelvényük hátoldalán is olvasható: Similis esse volo – „Engedjük és akarjuk Krisztus szívéhez hasonlóvá alakulni szívünket.” A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola alsós diákjai és tanáraik hálaadó-dicsőítő gitáros énekeket adtak elő Jézus Szent Szívéről, majd két gyermek elszavalta Horváth Edina Jézus Szíve című versét.Az ajándékok átadása után Nagyné Valika munkatárs a szolidaritás és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta egy szavalatával.

Forrás: Vámossy Erzsébet, Magyar Kurír