A békéért és a lengyel–magyar barátságért zarándokolnak

0
1698
Fotó: Balla Imre/Facebook

Elindult Budapestről a lengyelországi Czestochowába a Fekete Madonna-zarándoklat hétfőn reggel. A három autóbuszhoz Erdélyből további kettő csatlakozik, így több mint kétszáz hívő utazik a pálos kegyhelyre imádkozva a békéért és a sok évszázados lengyel–magyar barátság megerősödéséért.

A Misszió Tours szervezésében négynapos buszos zarándoklat indult június 20-án Erdélyből és Budapestről Krakkóba, majd Częstochowába a Fekete Madonnához. Budapestről három zarándokbusz indult, Erdélyből kettő. Budai László, a Misszió Tours vezetője a sajtó képviselőinek úgy fogalmazott: „Most, hogy országaink közvetlen környezetében háború dúl, a lengyel–magyar barátság és a sok évszázados múltra visszatekintő kapcsolatok megerősítésére, újjáéledésére nagyobb szükség van, mint valaha. Az elmúlt hónapokban sokan már temetni akarták ezt a kapcsolatot, s igaz, vannak megbeszélnivalóink. Mi, zarándokok a magunk részéről annyit tehetünk, hogy itt vagyunk, indulunk Krakkóba és Częstochowába imádkozni a békéért és a két nemzet keresztény alapokon nyugvó barátságáért.” A három zarándokbuszt és utasait az indulás előtt Michels Antal esperes áldotta meg a Keleti pályaudvar parkolójában. A jelenlévők elénekelték a Jöjj, Szentlélek Úristen… és a Boldogasszony Anyánk kezdetű énekeket, majd elimádkozták a Miatyánkot.

A Fekete Madonna-zarándoklat lelkivezetői: Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök, Bátor Botond pálos szerzetes Hargitafürdőről, Darvas Kozma József csíkszeredai esperes-plébános, Michels Antal budapest-józsefvárosi esperes-plébános, Balla Imre iskolalelkész Marosvásárhelyről, valamint Csató Béla ny. plébános.

Szerdán a zarándokok az egész napot Czestochowában töltik, ahol felkeresik a Jasna Góra-i pálos kolostort. A Szent II. János Pál pápáról elnevezett kegykápolnában szentmisén, majd délután keresztúton vesznek részt: a zarándoklat papjai a magyar alapítású Jasna Góra-i pálos kolostorban felváltva vezetik a Székely János szombathelyi püspök által írt irgalmasság keresztútját. Szerdán csatlakozik a zarándokokhoz Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Gerencsér Tibor krakkói magyar főkonzul. A hívek koszorúkat helyeznek el a katyini és szmolenszki áldozatok emlékművénél, valamint a Boldog Özséb díszkútnál. A szentmisét, amit a békéért ajánlanak fel, Marek Jędraszewski krakkói érsek vezeti a magyar papok koncelebrálásával. A zarándokok ezután Mindszenty József bíboros nemrég felállított szobránál imádkoznak, majd továbbutaznak a világhírű lengyelországi kegyhelyre, Częstochowába, ott együtt imádkoznak a lengyelekkel a kegykápolnában az úgynevezett Apel imádság (hagyományos esti fohász a Fekete Madonnához) keretében.

Mind a próféták csak hirdették Krisztust, s eljövetelét epekedve várták, de te megláttad, s hittel rámutattál: „Íme, a Bárány!” ( Ex Lit. Horarum Officium) Mária, égi anyánk! Köszöntünk téged ezen az estén, amikor Keresztelő Szent János születésének ünneplésébe lép be egyházunk! Ő az a próféta, aki felismerte az Úr Jézust, és rámutatva az emberek figyelmét Jézusra irányította: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit! Mária, ez a prófétai szó itt a te kegyképed előtt elevenedik meg! Szent karodon tartod az Üdvözítőt, és rámutatsz, mint Keresztelő Szent János: Íme, a szelíd bárány, íme, az Isten! Íme a szeretet! Íme a béke fejedelme! Ő rá figyeljetek, őt keressétek, őt szeressétek! Ebben a zűrzavaros világban, az eszmék kuszaságában és a trendek változásaiban gyakran eltévedünk, nem tudjuk, hogy mire is szegezzük a tekintetünket, hogy kit kövessünk! A te anyai szíved látja a mi döntésképtelenségünket. Beszippant a világ, amely olcsó és könnyű élvezeteket kínál. Mint a sodró árvíz ragadnak magukkal a lenge szenvedélyek! Amibe kapaszkodnánk, az is imbolyog. És te Mária csendesen elénk lépsz és felmutatod a bárányt! Mutatod az Utat, az Igazságot és az Életet! Őt, aki minden nap a mi forrásunk az Eucharisztiában! Gyermekeim kapaszkodjatok Jézusba! Fogjátok az ő kezét! Mária, segítségünk vagy, hogy lássuk Szent Fiadat! És vannak korok, mint most is, amikor szükséges, hogy Keresztelő Szent János bátorságával és határozottságával lépj elénk, és elmondd: csak ez az út van. Csak Jézus a megoldás nemzeteknek, a népek békéjének, a családok egységének, a fiatalok jövőjének és az idősek bölcsességének! Most nagyon is szükségünk van erre a határozott és prófétai mozdulatra, amely nemcsak Szent Jánosé, hanem a tied is! Mária, te vagy a jelen idő prófétája! Eljöttünk messzi földről hozzád, hogy a szíveinkbe égjen: Csak Jézus! Csak ő az, aki elveszi a világ bűneit! Aki elveszi a mi bűneinket! Aki békét és életet ad! Pecsételd a lelkünkbe ezt az üzenetet. Nem akarunk üres kézzel és szívvel hazatérni: el akarjuk vinni igazságodat, amely téged a menny és a föld boldogságává és szentjévé tett: Csak Jézus! Igen, égi anyánk, Jézus az Isten báránya, őt akarjuk hallgatni. Őt, akinek a szava megszenteli a nemzeteket. Megszenteli a lengyel és magyar népet, mint ahogy tette az eltelt századokban. Nem a szövetségek azok, amelyek összekötöttek bennünket, sem a diplomácia, sem a történelmi kudarcaink, hanem a te vezetésed, Szűzanyánk, amely Jézusra mutat. Őt, akarjuk hallgatni most is, aki összefonta a kegyelem szálaival e két nép sorsát! Őt, aki megáldott minket! Segíts, hogy a jelenben is meghallva az evangélium szavait megszentelődjünk a testvériségben. Itt a kegyelmek kisugárzásának a helyszínén kérünk téged, hogy a lengyel nép Jézus örömhírében, az evangéliumban gyümölcsöt hozzon. S kérünk, hogy a magyar nemzetben, a hitbeli testvérben biztos barátra és szövetségesre leljen a jövőben is. Nézd, Mária! Mi a Kárpát medence csodálatos világából jöttünk, hogy kérjük közbejárásodat. Anyai szíved látja a mi hétköznapi harcainkat az anyaországban, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, az Őrségben és Kárpátalján! Fogjon össze minket Szent Fiad követése, a te biztos útbaigazításod: Íme, az Isten báránya, íme, aki megőriz nemzetként, magyarként, testvérként és barátként! Az Isten bárányának két tanúja, Keresztelő Szent János és Mária, szívünkbe fogadjuk most Jézust és veletek kiáltjuk ezen az estén: Ő az Isten báránya! (a zarándokok szerdai Apel-imádsága)

Délután Pálmai Árpád orgonahangversenyt tart a częstochowai bazilikában. A továbbiakban a zarándokok megkoszorúzzák a katyńi és a szmolenszki áldozatok emlékművét. Este főpapi szentmise lesz a kegykápolnában, a magyar csoportok ezen az estén is részt vesznek a korábbiakben is említett Apel imádságon. A Fekete Madonna-zarándoklat zárónapján főpapi mise után indulnak haza a magyar zarándokok Częstochowából.

A két nép történelmének számos közös nagy alakja van, például Szent László király, akinek édesanyja lengyel volt, de ott van Szent Hedvig, a lengyelek legnépszerűbb királynéja, és említhetjük Báthory Istvánt, Bem Józsefet is. A 2018-as zarándoklatkor a zarándokvonat akkori lelki vezetője, Székely János szombathelyi megyéspüspök úgy fogalmazott: „erőt adó barátság az, ami minket összeköt”, és hozzátette, hogy Európa egyik legnagyobb kincse ez a kapcsolat, amely erőforrás lehet a kontinensen élő többi nép számára is.

A czestochowai kolostort 1382-ben alapították magyar pálosok. Miután 1786-ban II. József a pálos rend működését is betiltotta a Habsburg Birodalom területén, csak Krakkóban és Częstochowában maradt meg egy-egy kolostoruk. A pálosok 1934-ben innen szervezték meg visszatelepülésüket a Gellért-hegyi sziklatemplomba és kolostorba. A Fekete Madonna zarándoklatot a częstochowai Mária-kegyhelyre 2011-ben Székely János püspök kezdeményezésére szervezték meg először.

Forrás: Magyar Kurír; MTI