Boldoggá avattak tíz nővért, akiket szovjet katonák gyilkoltak meg a II. világháború idején

0
550
Boldog Maria Paschalis Jahn és kilenc társa. Fotó: Vatican News

Boldoggá avatták szombaton a lengyelországi Wrocławban a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának tíz tagját, akiket 1945-ben a szovjet Vörös Hadsereg katonái gyilkoltak meg Alsó-Szilézia, illetve Csehország területén. Az Erzsébet-rendi nővérek hangsúlyozzák, hogy a tíz apáca boldoggá avatása a szovjet hadsereg által 1945-ben megtámadott és megölt összes apáca tragikus halálának jelképe.

Marcello Semeraro bíboros, pápai legátus a wrocławi székesegyházban megtartott szertartáson elmondott homíliájában kitért az ukrajnai háborúra és kiemelte: Paschalis Jahn nővér, valamint kilenc rendtársa mártíromsága a jelenlegi európai helyzetre emlékezteti őt. Úgy fogalmazott: az erőszak, a kegyetlenség és az alaptalan gyűlölet jeleneteit látva vágyakozunk a szeretet gesztusai által megvalósítható béke és a harmónia építésére. A szentmisén körmenetben ereklyeként vitték azt a liturgikus kelyhet, amely a kongregációnak az alsó-sziléziai Nysában 1842-ben megalapított első rendházából származik. A nysai rendházban 1945 virágvasárnapján három nővért gyilkoltak meg a most boldoggá avatottak közül. A liturgikus edényen lövések nyomai láthatók, történelmi források szerint ugyanis a szovjet katonák, betörve a rendházba, először megszentségtelenítették a kápolnát, a kelyhet pedig étkezéshez használták, majd átlőtték.

„Ezek a nővérek egész életüket a betegek, a kicsinyek, a szegények és leginkább a rászorulók szolgálatával töltötték. Önzetlen szeretetük olyan hősies volt, hogy úgy döntöttek, nem menekülnek el az 1944 végétől közeledett Vörös Hadsereg elől. Mindezt annak ellenére tették, hogy hallották hírét a katonák brutalitásának és a Kelet-Poroszország lakói ellen elkövetett atrocitásoknak” – mondta Semeraro bíboros homíliájában. A bíboros buzdított: az ő közbenjárásuk által kérjük az Urat, hogy a világból soha többé ne hiányozzon a nőiség tisztelete, a férfi és nő méltóságának egyenlősége és az anyaság védelme. Ma kiváltképpen ajánljuk oltalmukba az ukrán népet, az elvándorlókat és béketörekvésünket.

A meggyilkolt nővérek, tanúvallomások szerint a rendház lakóinak tisztaságát védve haltak mártírhalált, oltalmazni próbálták fiatalabb rendtársaikat és az általuk vezetett gyermekotthon leányait is. A tíz apáca boldoggá avatása a Szent Erzsébet-kongregáció közleménye szerint azon civil nők és apácák – köztük több mint ezer Erzsébet-nővér – tragikus sorsára is emlékeztet, akiket a szovjet katonák a térségben 1945-ben meggyilkoltak. Alsó-Szilézia a második világháború előtt Németországhoz tartozott, a lakosság identitása történelmi okok miatt vegyes volt, Nysa környékén például a nyelvjárás német, lengyel és cseh elemeket is tartalmazott. A háborút követően a térség nagyrészt Lengyelországhoz került. Wrocław, története során először vált szombaton boldoggá avatási szertartás színhelyévé. A második világháború lengyel egyházi mártírjainak első, 108 fős csoportját II. János Pál pápa avatta boldoggá Varsóban az 1999-es lengyelországi látogatása során.

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját (CSSE) 1842-ben alapították Nysában, Felső-Sziléziában, Lengyelországban. Elhivatottságukat Isten dicsőítésében és az ő országának építésében való tevékenységben valósítják meg a következő módon: az evangéliumi tanácsok szerinti élet által, a szegények, betegek és idős személyek szolgálata által, a gyerekek és fiatalok keresztény nevelése által, a felnőttek hitoktatásában. Rendjük karizmájához hűen, Isten országát a mai világ igényeit figyelembe véve szolgálják. Nyitottak az új feladatokra, amelyek mindenkor az idő és a hely körülményeitől függnek, s amelyeket az egyház rájuk bíz: „Hivatásunk a betegeknek és szenvedőknek nyújtandó segítség, mindig és mindenhol, ahol ilyeneket találunk.” Az Erzsébet-rendi nővérek hangsúlyozzák, hogy a tíz apáca boldoggá avatása a szovjet hadsereg által 1945-ben megtámadott és megölt összes apáca tragikus halálának jelképe. Becsléseik szerint kongregációjukból több mint 100 nővér halt meg hasonló körülmények között. A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja jelenleg 19 országban van jelen Európa, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika területén. Körülbelül ezer nővér dolgozik kórházakban, óvodákban, iskolákban és plébániákon. A nővérek közösségi házakat, idősotthonokat, árvaházakat, oktatási intézményeket és bentlakásos iskolákat vezetnek. Az egyházban minden évben május 11-én ünneplik Paschalis Jahn nővér és társai, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja vértanúinak liturgikus emléknapját.

A 10 új boldog: Maria Paschalis Jahn, a szeretettel teli szívű; Melusja Rybka, az erős nő; Edelburgis Kubitzki, az evangéliumi szegénység példája; Adela Schramm, a körültekintő szűz; Acutina Goldberg, az igazságszerető; Adelheidis Töpfer, a hit példaképe; Felicitas Ellmerer, mindvégig engedelmes; Sabina Thienel, a bizalommal teli tekintetű; Rosaria Schilling, a bűnbánatban megerősödött; Sapientia Heymann, a bölcs szűz.

Forrás: MTI; Vatican News