Páduai Szent Antalhoz hasonlóan ragaszkodjunk az Úr Jézushoz

0
1372

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepén, június 13-án, hétfőn szentmisét mutattak be a kegyhely őrzői a Kissomlyó-hegyén lévő Szent Antal-kápolnánál. A ferences ünnepen Bőjte Mihály, a csíksomlyói kolostor házfőnöke prédikációjában arra biztatta a híveket, hogy Szent Antalhoz hasonlóan őszintén és mélyen ragaszkodjanak az Úr Jézushoz. Az esti szentmisén a csíksomlyói kegytemplomban a gyermekeket és a liliomokat is megáldották a ferences testvérek.

Több tucat zarándok érkezett hétfőn délelőtt a Kissomlyó-hegyén található Szent Antal-kápolnához. Az áldozópap és egyháztanító ünnepén délelőtt 10 óra 30 perckor kezdődött a szentmise, amelyet Bőjte Mihály ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatott be. Prédikációjában azt mondta: elődeink felénk nyújtott képzeletbeli kezéből stafétát veszünk át a Szent Antal-kápolnánál. Ugyanis feljegyezték, hogy Szent Antal ünnepén – 1741 óta a mai napig –, amikor csak valamilyen súlyos szükség meg nem akadályozta, a hívek közössége kijött ide Szent Antal köszöntésére, az ő közbenjáró imáját kérni. Hozzátette: a nap evangéliumában az Úr Jézus missziós parancsát olvastuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Az apostolok eleget is tettek ennek a jézusi küldetésnek. Rámutatott: az apostolok korával nem szűnt meg Jézus küldő szavának az érvényessége és hatékonysága. A 13. században Páduai Szent Antal is egy kiválasztott volt, akit szóban és tettben nagy hatású szentként tisztelünk.

„Szent Antal életét és prédikáló tevékenységét is sok történet és csoda övezte, ezért személyéhez sok jelkép kapcsolódik, mint pl. a liliom, a gyermek Jézus, az égő szív, a tűz, a hal, a szamár, a monstrancia és az ostya” – részletezte Mihály testvér. Kiemelte: Szent Antalt az elveszett dolgok védőszentjének is tartjuk.

„Sokan fordulnak hozzá, elveszett dolgok megtalálásáért. Itt nem kizárólag anyagi dolgokra kell gondolnunk, hanem akár erényekre, mint a vallásos hit, a szeretet, a türelem. Ezért is annyira közkedvelt a Szent Antal-kilenced itt Csíksomlyón, de sok másfelé is. Szent Antal képeken és szobrokon liliomokkal a kezében is szoktuk ábrázolni. Ismert, hogy a liliom a tisztaságnak a jelképe. Szent Antal élete úgy illatozott Isten előtt, mint a liliom. Ősi ferences szokás, hogy szent Antal ünnepén, áldásban részesülnek a gyermekek és liliomokat szentelünk. Ezzel vállalkozunk arra, hogy a krisztusi tanítás ösvényén akarunk járni” – mondta a ferences szerzetes.

Hangsúlyozta: Szent Antalt az is jellemezte, hogy őszintén és mélyen ragaszkodott az Úr Jézushoz. Ennek jutalmaként megkapta azt a nagy kegyelmet, hogy karjaiban tarthatta a kis Jézust.
„Mi fizikailag nem tarthatjuk az ölünkben Jézust, mint Szent Antal, mégis megtörténhet a csoda. A mai ünnepen lelki karjainkkal, a szentáldozásban átöleljük a Szentségi Úr Jézust. Kérhetjük és kérnünk is kell őt, hogy Szent Antal közbenjárására adja meg kegyelmét egy gyümölcsözőbb keresztény élethez, amelyhez nekünk is hozzá kell adnunk törekvésünket, mindennapi erőfeszítésünket” – zárta prédikációját Bőjte Mihály.

Az esti szentmisén a csíksomlyói kegytemplomban a gyermekeket és a liliomokat is megáldották a ferences testvérek.

Fotók: Erdélyi Ferencesek

Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense