A pasztorális évről tanácskoztak

0
886

A papságra készülő, gyakorlati éves kispapokat kísérő plébánosok találkozóját tartották ma, június 8-án Székelyudvarhelyen a Szent Pio lelkigyakorlatos házban a gyulafehérvári papi szeminárium elöljárói és Kovács Gergely érsek részvételével.

A hosszú éveken át tartó papképzés részeként 1996-tól kezdődően vezették be a kispapok részére az úgynevezett gyakorlati-pasztorális évet, amelynek a során a kispapok a negyedévet követően eleinte egy plébánián és egy szociális intézményben, az utóbbi években két plébánián teljesítenek fél év szolgálatot, azt követően pedig még két évig a szemináriumban készülnek a papságra.

A pasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok neveléséért, bevezeti a növendékeket a papi élet gyakorlati részébe, így a papságra készülők nemcsak elméleti síkon, hanem gyakorlatban is találkoznak a rájuk váró kihívásokkal, feladatokkal.

A világjárvány okozta szünet után idén újból megszervezték a gyakorlati éveseket kísérő plébánosok találkozóját, amelyet Székelyudvarhelyen, a Szent Pio lelkigyakorlatos házban tartottak június 8-án.

A találkozón részt vett Kovács Gergely érsek, a szeminárium elöljárói, András István rektor, Diósi Dávid vicerektor, Kiss Endre spirituális, Lukács Róbert általános helynök, a pasztorális évért felelős teológiai tanár, valamint az idei év gyakorlati éveseinek kísérő plébánosai, Bálint István székelykeresztúri, Csont Ede tusnádi, Göthér Gergely csíksomlyói, László Attila kolozsvár-belvárosi, Péter Arthur kovásznai és Salamon József gyimesbükki plébános. Együtt tekintettek vissza az elmúlt évre, értékelték az elmúlt időszakot és közösen terveztek a jövőt illetően.

Az eredményes találkozó két ülésszakban zajlott. Visszatekintettek az elmúlt időszakra, megosztották egymással tapasztalataikat, értékelték az elmúlt évet. A visszatekintés mellett közösen gondolkodtak a papképzés jövőjéről is. Konzultációt folytattak a papképzésből aktív részt vállaló plébánosokkal, hogy a megújuló nevelői-oktatói munka minél összehangoltabban működjön és mindenben megfeleljen a szentszéki követelményeknek, valamint a jelen kor kihívásainak. A konzultáció eredményeként összegezték mindazokat a meglátásokat, ötleteket, amelyek a gyulafehérvári papképzés megújulását szolgálják, hogy a négy egyházmegye fiataljait minél jobban felkészítsék a papi életre, egyre szorosabban együttműködve a gyakorlati részért felelős lelkipásztorokkal, akik közül többen már több mint egy évtizede vállalják a papságra készülő szeminaristák kísérését.

Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelenlévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak, hogy egy-egy kispap fél évig a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét. Hangsúlyozta, hogy az anyagiakat és energiát is felemésztő szolgálat nagy felelősséggel is jár, hiszen a hivatások formálódásának folyamatában a felelős lelkipásztoroknak nagy szerepe van, ők vezetik be a fiatalokat a lelkipásztori élet örömeibe és kihívásaiba.

Forrás: Seminarium Incarnatae Sapientiae

MEGOSZTÁS